0 of 0 for ""

be-MINE is grote kanshebber op MIPIM Award


be-MINE is genomineerd voor de prestigieuze MIPIM Awards, in de categorie Best Urban Regeneration Project. De prijzen worden medio maart uitgereikt op de MIPIM vastgoedbeurs in Cannes. Sweco Belgium heeft voor be-MINE onderzoeks- en ontwerpopdrachten uitgevoerd met betrekking tot infrastructuur, ruimtelijke planning en milieuaspecten. Het beeldkwaliteitsplan van Sweco garandeerde een kwaliteitsbewaking bij de realisatie van de publieke ruimte.

De mijnsite van Beringen omvat 100.000 m² aan bestaand gebouwenpatrimonium. Daarmee is het de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen en uniek in Europa. Onder de noemer be-MINE wordt de site nu herbestemd als een toeristisch-recreatief project. Stedelijke functies als wonen, werken en winkelen worden daarbij evenwichtig met elkaar vervlochten. Met het masterplan voor de herbestemming van 32 hectare mijnterrein, krijgt de historische locatie een waardige, waardevolle en eigentijdse invulling. Sweco stond in voor de volledige studie, ontwerp en begeleiding tijdens de uitvoering van de verkaveling Houtpark, de omgeving van de duiksite, de pleinen, de omgeving en toegang van de zwemsite, en de parking en toegangsweg van het retailpark.

De ontwikkeling van be-MINE betekent voor de oude mijnsite de heropleving van deze erfgoedomgeving met nieuwe woongelegenheden en de creatie van onder meer winkels, een zwembad, een duik- en klimcentrum, horeca, een museum en een hotel. Sweco werkte in het kader van deze ontwikkeling aan een coherente visie voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte. Een richtinggevend beeldkwaliteitsplan werd opgesteld en voor de centrale ruimte werd een park en plein ontworpen. De nieuwe belevings- en ontmoetingsruimte is uitgewerkt in twee afzonderlijke entiteiten: het Sporenpark met aansluitend een verhard evenementenplein, het Sporenplein. Het ontwerp van het Sporenpark en -plein maakt deel uit van de gehele landschappelijke buitenruimte van be-MINE met alle kenmerken van een mijnlandschap. De graslanden op de mijnterril en de pioniersvegetatie tussen de verlaten spoorlijnen vormen een bijzonder artificieel landschap, ontstaan door de industriële activiteit.

MEER INFO
be-MINE: www.bemine.be
MIPIM Awards: www.mipimawards.com

Foto: © Group Van Roey