0 of 0 for ""

Beste fietsbeleid in de bloemetjes gezet

De stad Gent is door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) bekroond tot Fietsstad 2024 in de categorie centrumsteden. Bij de middelgrote en kleine gemeenten vinden we respectief Dilsen-Stokkem en Boechout als laureaten. Als beloning voor hun uitstekende fietsbeleid ontvangen deze lokale overheden een extra subsidie van 50.000 euro.

Fietsgemeente Gent Coupure

© Stad Gent

De vakjury heeft Gent als Fietsstad 2024 gekozen door de indrukwekkende toevoeging van nieuwe fietsbruggen en -tunnels. De stad scoort op alle vlakken: infrastructuur, veiligheid, parkeren, begeleidende maatregelen en samenwerking. Ze wordt geprezen voor haar fietsstraten en veiligere kruispunten die conflicten tussen fietsers en auto’s vermijden. Vooral de 1,5 km lange fietsstraat Coupure met aangename plekken en ongelijkvloerse fietskruisingen krijgt lof.

fietsgemeente

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de drie winnaars in het Vlaams Parlement gehuldigd © VSV

“De fietspopulatie in Gent groeit jaarlijks”, merkt de jury op. “Wat Gent heeft neergezet en nog elke dag presteert, is indrukwekkend. De stad blijft de standaard zetten voor fietsnormen en investeert actief in fietsinfrastructuur. Niet alleen in het beleid, maar ook in de straten geeft Gent daadwerkelijk ruimte aan fietsers. Dit is essentieel om het mobiliteitssysteem te veranderen.”

Sweco is trots om haar steentje bij te dragen. Met ons studiewerk willen we het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers significant verhogen. Onze experten bestudeerden in Gent onder meer de onderdoorgang onder de Rozemarijnbrug. Ook het ontwerp van de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aan de Dampoort en de fietspassage onder de Nieuwevaartbrug is van onze hand.

Ondertunneling Rozemarijnbrug

Deze fietsonderdoorgang draagt bij tot een verhoogde fietsveiligheid, doordat de fietsers niet meer in conflict komen met het gemotoriseerde verkeer en de tram ter hoogte van de Rozemarijnbrug. Het fietsverkeer kan gewoon onder het kruispunt door fietsen via de ondertunneling. Hierdoor ontstaat een continue, conflictvrije fietsroute langs de Coupure vanaf De Leie tot aan de Nieuwe Wandeling.

fietsgemeente Gent Rozemarijnbrug

Fietstunnel duikt onder spoorweg

Dit project betreft de fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorlijn 58 aan de Dampoort. Voortaan kunnen voetgangers en fietsers er vlot én veilig onder het spoor. Sweco was verantwoordelijk voor het concept van de uitvoeringsmethode van de geperste tunnel, de uitwerking van het fietstracé met aansluiting op de bestaande infrastructuur en de architecturale inpassing van het geheel. We volgden ook de werken op in opdracht van de stad Gent.

fietsgemeente Gent Dampoort

Veilig fietsen om en rond het Verbindingskanaal

De realisatie van de onderdoorgang onder de Nieuwevaartbrug vormt het sluitstuk van de heraanleg van de fietsinfrastructuur langs de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Deze fietspaden vormen een belangrijke schakel in het stadsregionaal fietsroutenetwerk tussen de Wiedauwkaai en de N9. De onderdoorgang geeft aansluiting op vrijliggende tweerichtingsfietspaden die de verbinding maken naar de Gasmeterlaan, Elyzeese Velden en Palinghuizen.

fietsgemeente Gent Nieuwe Vaart brug

Over de verkiezing

De verkiezing van Fietsgemeente/Fietsstad is aan zijn zesde editie toe sinds het initiatief in 2012 van start ging. Vorig jaar konden alle Vlaamse fietsers hun favoriete fietsgemeente of -stad beoordelen op fietsveiligheid en fietscomfort. In totaal brachten meer dan 27.000 deelnemers online hun stem uit. Van de 300 Vlaamse steden en gemeenten haalden 165 de drempel van minstens 50 ingevulde enquêtes. Daardoor kwamen ze in aanmerking om mee te dingen naar de titel Fietsgemeente/Fietsstad 2024.