0 of 0 for ""

Bloemekenspark Gent behaalt eerste plaats bij beste watervriendelijke groenprojecten van 2016


De vakjury van de Groene Lente, de verkiezing van de beste groenrealisaties, heeft het Bloemekenspark in Gent tot finalist uitgeroepen in het wedstrijdonderdeel Waterrobuust groen. Sweco Belgium stond, samen met Fris in het Landschap, in voor het ontwerp van de herinrichting van deze publieke ruimte. De Stad Gent was de opdrachtgever.

Het Bloemekenspark is als een aaneengesloten wijkpark ontwikkeld. Het project beoogt dan ook een duurzame, dynamische en diverse uitbouw van het park dat meerdere groenzones met elkaar verbindt. Zo gaan mens-, natuur-, milieu- en organisatiegerichte facetten op een harmonische wijze samen en dit in relatie tot de Bloemekenswijk.

Projectomschrijving
Het Bloemekenspark heeft een oppervlakte van 3,3 ha en is daarmee, volgens de normen van het Ruimtelijk Structuurplan Gent, voldoende groot om te functioneren als een buurt- en wijkpark. Het ligt in een verstedelijkte omgeving en de aanpalende woonwijk is dicht bebouwd, met weinig groene ruimte. Sweco nam bij de inrichting het behoud en de versterking van de bestaande ecologische kwaliteiten en historische relicten als uitgangspunt: de vijvertuin, de fruitige wildernis, de watertuin, de natuurrijke boszones met enkele open kruidachtige zones en de moerasvegetatie. De natuur is zeer bewust als basislaag genomen om de diversiteit in het park vorm te geven, zowel ecologisch en landschappelijk, als naar gebruik. Het geheel is nu een wijkpark voor jong en oud, met ruimte voor spel, natuurbeleving, avontuur, en flaneer- en mijmermomenten.

Over Groene Lente
Reeds meer dan 30 jaar organiseert de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen) een animatieproject voor de gemeentelijke groenvoorziening. Op 13 december 2016 vond in Turnhout de uitreiking plaats van de Groene Lente. Tientallen steden en gemeenten nemen deel aan één of meerdere competities voor groenrealisaties, bloemeninitiatieven en water- of bijenvriendelijke projecten.

MEER INFO
Website Groene Lente

Foto: © Fris in het Landschap

bloemekenspark

bloemekenspark