0 of 0 for ""

Brussels project met slimme verkeerslichten wint Smart City Award


Agoria heeft op 1 maart de Smart City Awards uitgereikt aan steden en gemeenten die investeren in technologische innovaties voor hun inwoners. Het Brussels Gewest heeft met het project ‘Verkeerslichten 2.0: de multimodale aanpak’ de Smart City Award in de categorie mobiliteit gewonnen. Sweco zorgt voor de verkeersstudies en analyseert de kruispunten en verkeersdoorstroming op belangrijke assen.

De geïntegreerde aanpak, het oog voor alle vervoersmodi en de focus op technologie werden sterk gewaardeerd door de leden van de jury. Op initiatief van Minister voor Mobiliteit Pascal Smet werden de verkeerslichten op belangrijkste assen op elkaar afgestemd in functie van het tijdstip en de verkeersvraag. In dit project werkt Sweco samen met Siemens en Tractebel, in opdracht van het Brussels Gewest. Sweco onderzoekt hoe aangepaste lichtenregelingen en coördinaties de doorstroming kunnen verbeteren.

Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “We zien niet alleen een positieve invloed op de reistijd van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten, maar ook op de luchtvervuiling. De verkeerslichten houden rekening met het verkeer in real time en er werden ook specifieke scenario’s ontwikkeld voor bijvoorbeeld EU tops, tunnelsluitingen, het uitrijden van hulpdiensten,… . Dankzij de afstemming van de lichten kunnen alle mensen zich vlotter door de stad bewegen. Het Brussel van de toekomst is een slimme stad. Dit project is opnieuw een stap in die richting. Ik ben bovendien bijzonder fier dat Brussel Mobiliteit een zeer complex project als dit tot een goed einde bracht. Ik wens de medewerkers van Brussel Mobiliteit dan ook van harte te danken en te feliciteren voor het fantastische werk.”

Peter Vanhoegaerden, Director Division Infrastructure bij Sweco Belgium, ziet deze prijstoekenning als een beloning voor de vele investeringen van Sweco in het Smart Cities domein: “Sweco bouwt mee aan de steden van de toekomst en wenst zijn trekkende rol hierin verder te versterken. Samen met lokale en regionale overheden zoeken onze multidisciplinaire teams oplossingen voor de uitdagingen van nu en morgen. Het Brussels Gewest deed in dit project een beroep op onze deskundigheid op vlak van mobiliteitsanalyse en het intelligent ontwerpen van verkeerslichtenregelingen en gecoördineerde assen. Zo werd de doorstroming op de prioritaire verkeersassen in het Brussels Gewest sterk geoptimaliseerd en werd tegelijk ook de veiligheid van fietsers en voetgangers op lichtengeregelde kruispunten verbeterd.”

MEER INFO
Persbericht Kabinet Minister Pascal Smet 
Website Agoria