0 of 0 for ""

Duurzaamheidsrapportage: een opportuniteit om nieuwe winsten te realiseren

Het streven naar CO2-neutraliteit creëert tal van opportuniteiten voor bedrijven. “Dat vereist dan wel een goede rapportage op basis waarvan onderbouwde en gedragen verbeteringsprojecten kunnen worden opgezet”, zegt Serge de Gheldere, CEO bij Futureproofed, part of Sweco. “Voor veel bedrijven wordt die rapportage binnenkort zelfs een verplichting.”

Waarom is het zo belangrijk dat bedrijven nú in actie schieten op vlak van CO2-rapportage?

“In januari 2025 treedt de nieuwe Europese richtlijn rond duurzaamheidsverslaglegging in voege, ook wel de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) genoemd. Deze verplicht grote beursgenoteerde ondernemingen om te rapporteren over hun ESG-prestaties. Ook de CO2-rapportage doorheen de volledige aanleveringsketen maakt daar deel van uit.”

“Dit beperkt zich dus niet tot de uitstoot van je eigen processen en voertuigen, maar omvat het in kaart brengen van de totale impact van de productie én zelfs het gebruik van producten. Hier zullen ook doelstellingen en acties moeten aan worden gekoppeld. Duurzaamheid zal dus niet langer vrijblijvend en optioneel zijn.”

“Bovendien zijn we ervan overtuigd dat bedrijven hier ook een intrinsieke winst uit kunnen halen. We staan immers aan het begin van een nieuw tijdperk waarin de klimaatverandering zich steeds duidelijker laat voelen. Bedrijven die decennialang winst hebben kunnen realiseren met fossiele brandstoffen, moeten nu beseffen dat er een nieuwe industriële revolutie zal plaatsvinden. Zij die dat als een opportuniteit benaderen in plaats van een bedreiging, hebben de grootste kans om hier winsten mee te realiseren.”

Duurzaamheid zal niet langer vrijblijvend en optioneel zijn.

Serge de Gheldere, CEO bij Futureproofed, part of Sweco

Waaruit kunnen die winsten zoal bestaan?

“Als je bedrijf met minder fossiele kilometers, vierkante meters, kilowattuur en waterverbruik dezelfde of zelfs betere producten en diensten kan leveren, is dat uiteraard een winst. Op dat vlak is er nog een enorm potentieel om zaken te optimaliseren waardoor bedrijven hun impact kunnen verkleinen, terwijl ze hun winst vergroten.”

“Daarnaast dek je je zo beter in tegen risico’s. In de eerste plaats denk ik aan de sancties indien je bedrijf niet voldoet aan de CSRD. Maar er is ook het bijkomende risico dat investeerders zich zullen terugtrekken als je bedrijf te afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. De klimaatverandering kan zelfs je aanleveringsketen in gevaar brengen, denk maar aan het enorme verlies toen schepen niet meer over de Rijn konden varen door een te lage waterstand.”

“De nieuwe noden die ontstaan door de transitie naar een duurzame economie en maatschappij kunnen bovendien worden omgetoverd naar businessopportuniteiten. Een goed voorbeeld zijn zonnepanelen, elektrische wagens, warmtepompen en andere apparaten die met elkaar moeten kunnen praten om groene energie maximaal te benutten en het piekverbruik zo laag mogelijk te houden. Ten slotte hebben duurzame inspanningen en transparantie daarover ook een positieve impact op het merkimago van je bedrijf.”

Welke rol kan Futureproofed hierin spelen?

“Futureproofed bestaat al meer dan 20 jaar en werkte lange tijd als consultant voor steden en ondernemingen om duurzaamheidstrajecten mogelijk te maken. Zes jaar geleden hebben we vanuit die ervaring een softwareplatform ontwikkeld waar intussen al zo’n 140 steden gebruik van maken. Twee jaar geleden lanceerden we een gelijkaardig platform dat bedrijven kunnen gebruiken om hun CO2-uitstoot te berekenen. Omdat we deel uitmaken van het studiebureau Sweco beschikken we echter niet enkel over een goed strategisch overzicht en bijhorende software, maar is er onder onze 21.000 medewerkers in Europa ook altijd wel iemand met dieptekennis over bepaalde specifieke uitdagingen en trajecten.”

“Iedere dag werken onze mensen aan de implementatie van projecten. Hierdoor zijn zij in staat om plannen realistischer en beter gedragen te maken. Bovendien kunnen we zo een veel bredere dienstverlening bieden, van de rapportage en de high level strategie tot de engineering en het projectmanagement. Ons platform integreert dit alles, onderbouwt de doelen en strategie op basis van alle beschikbare kennis en vereenvoudigt het hele proces. Dat maakt ons uniek.”

© Joris Hendrickx voor Mediaplanet