0 of 0 for ""

Ecologische herinrichting Schulensmeer

Vandaag draait COP27 helemaal rond water, een thema waar Sweco in haar projecten sterk op focust. We nemen je graag mee op tocht via blauw-groene netwerken over waterzuiveringssystemen, naar structuren voor waterkwaliteit door landschapsarchitectuur.

De ecologische herinrichting van het Schulensmeer mag de spits afbijten:

Om de natuurwaarden in de Demervallei te herstellen, slaan, onder de noemer ‘LIFE Delta’, deze partners de handen in elkaar: Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Van dit project, is de ecologische herinrichting van het Schulensmeer een onderdeel.

Doorheen de jaren hebben de mensen de natuurlijke vallei ontgonnen. Door dijken op te werpen  en waterlopen te verleggen, creëerden ze een uitgestrekt complex van hooilanden. Dat halfnatuurlijke landschap met waardevolle graslanden ging de laatste decennia echter grotendeels verloren door een te intensieve landbouwaanpak, door de aanplant van populierenbossen en door zandwinning die een enorme plas – Schulensmeer – maakte.

De sleutel voor herstel ligt bij een meer natuurlijke waterhuishouding. Sweco tekende de effectieve maatregelen uit aan de buitenzijden van het Schulensmeer om de natuurwaarde in volle glorie te herstellen: met het afgraven van vergeten zandstocks kwam grond vrij om de steile oevers van het meer te vernatuurlijken en er de ontwikkeling van rietmoeras in te zetten. Ook de belevingswaarde voor bezoekers kreeg een boost.

Dit herstel van natte en vochtige zones draagt bij aan klimaatadaptatie (meer ruimte voor wateropslag tegen zowel wateroverlast als verdroging) en aan klimaatmitigatie (versterken van het blauw-groene netwerk en de biodiversiteit). Dit project verhoogt eveneens het maatschappelijke welzijn door ruimte te geven voor ontspanning en natuurbeleving.