0 of 0 for ""

Kapucijnenvoer genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte


Tijdens het Congres Publieke Ruimte op 30 maart vindt de tiende uitreiking plaats van de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte. Het project Kapucijnenvoer in Leuven is één van de vijf laureaten. Sweco Belgium verzorgde de haalbaarheidsstudie, concept en visievorming rond de herinrichting.

De historische Voer, een zijriviertje van de Dijle, is na meer dan een eeuw overwelving weer opengelegd. De Kapucijnenvoer is nu een aangename, groene verblijfsruimte. De chaotische verkeerssituatie is aangepakt en er werd een veilige schakel in de fietsas tussen de binnenstad, het sportkot en de Arenbergcampus gecreëerd.

De opdracht van Sweco omvatte de haalbaarheidsstudie, het ontwerp en de werfopvolging en de opmaak van een PCV-nota. Het projectgebied situeert zich in een zone van de historische binnenstad die zich in eerder late fase stedelijk heeft ontwikkeld en waar water een sterke rol speelt. De verbinding van het sportkot en de Arenbergcampus, dwars door Leuven, tot aan de Vaartkom is een belangrijke functionele en historische lijn.

Blauwe ader
De nabijheid van water speelde een belangrijke rol in het ontstaan in de stedelijke en economische ontwikkeling van de stad. De Voer terug het daglicht schenken, past in een verhaal van de blauwe ader van Leuven. Het ontwerp voor de Kapucijnenvoer gaat uit van één leesbaar en duidelijk ruimtelijk gestructureerd concept. Het ontwikkelt zich rond een centrale groene parkruimte dat zich richt op kort verblijf en passieve recreatie. De centrale en open parkruimte sluit noordelijk en zuidelijk aan op twee kleinschaligere en intiemere verblijfsruimten.

Intimiteit
Deze ontwerpoplossing laat toe het water en de beleving van de waterloop in zijn stedelijke context langs de rustige kant van de site te profileren. Dit gebeurt via de groene ruimte van het park en door een nieuwe boven- en benedenkaai. De ruime, aangename centrale grasparterre helt zacht richting Voer en de waterkant heeft een verdiepte ligging langs park- en kaaizijde. Dit verhoogt de intimiteit van de site en brengt de verblijfsruimte verder weg van de drukke tweebaansweg. Het project omvatte ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het gedeelte van de Voerkoker dat niet opengelegd werd, kreeg een grondige renovatie met op maat gemaakte kunststofonderdelen.

Over de Prijs Publieke Ruimte
Sinds 2008 zet Infopunt Publieke Ruimte de beste openbare ruimten in Vlaanderen en Brussel in de bloemetjes. Een onafhankelijke vakjury selecteert uit alle inzendingen voor het praktijkboek Publieke Ruimte vijf projecten. De genomineerden verschijnen samen met tientallen andere projecten in de jubileumeditie van het praktijkboek Publieke Ruimte dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een gerenommeerd standaardwerk.

MEER INFO
Website Prijs Publieke Ruimte

Foto: © Tom D’haenens

leuven

Leuven

Leuven