0 of 0 for ""

Metropolitan Landscapes: open ruimte als basis voor stedelijke ontwikkeling


Metropolitan Landscapes is een gezamenlijk initiatief van Vlaamse en Brusselse overheidsinstellingen onder aansturing van het team Vlaams Bouwmeester. Deze publicatie is het resultaat van een ontwerpend onderzoek naar de rol van de open ruimte in en rond Brussel. Het toont aan hoe het randstedelijk gebied zich verder kan ontwikkelen tot een veelzijdige, duurzame landschapsstructuur. Sweco Belgium is samen met LOLA Landscape Architects en Floris Alkemade bij deze studie betrokken.

Het team Vlaams Bouwmeester werd bijgestaan door Bas Smets en Ido Avissar (bureau List) die de metropolitane gebieden (gewestgrens overschrijdend) definieerden in een voorbereidende studie. Het project is uniek omwille van de samenwerking tussen het Vlaamse en het Brussels hoofdstedelijk Gewest. De administratieve opdeling van België maakt het immers niet eenvoudig om tot een integrale visie te komen voor de stedelijke ontwikkeling in de rand rond Brussel. De functionele stedelijke regio van Brussel is dan ook groter dan zijn administratieve grenzen.

De Urban.Habitat teams van Sweco Belgium namen samen met LOLA Landscape Architects (LOst LAndscapes) en Floris Alkemade, binnen het project Metropolitan Landscapes, de regio tussen Brussel, Machelen en Vilvoorde onder de loep. Een gebied dat kan omschreven worden als een postindustrieel landschap. Door de aanleg van het kanaal en spoorwegen en de vlakke topografie voor industriële activiteiten is de Zennevallei getransformeerd tot een vallei voor infrastructuren. De onderzoeksvraag voor deze omgeving luidde: “Hoe infrastructuur een landschap kan creëren dat plaats biedt aan een flexibele toekomstige ontwikkeling en een beter samengaan van ecologie, economie, wonen en recreëren.” De opdracht werd afgesloten met een studiedag in de nieuwe gebouwen van Leefmilieu Brussel waar ook de publicatie werd voorgesteld.

Het team van Sweco, LOLA en Floris Alkemade beschouwt het metropolitaan landschap in de eerste plaats als ‘primair leefgebied van de metropoolbewoner’. Om aan die behoeften te voldoen, moet de open ruimte in de metropool een maximum aan gebruiken toelaten. Omdat de druk op de open ruimte groot is, moet het nut en de waarde van die plekken steeds opnieuw bewezen worden. Hoe herkenbaarder die waarden zijn voor de gebruiker, hoe meer kans we maken dat deze open ruimten blijven bestaan. De strategie om dit te bereiken, is door via een proces ruimte te creëren: een gemeenschappelijke betekenis toekennen aan de open ruimte, een gemeenschappelijk gebruik stimuleren en ze als deel van het collectief geheugen versterken.

De Urban.Habitat teams van Sweco Belgium nemen als onderzoeks- en ontwerpgroep de uitdaging aan om de belangrijke rol in te vullen die de open ruimte in het groeiende stedelijke landschap meer en meer inneemt, als strategie voor een duurzamere stedelijke regio.

MEER INFO
Download de publicatie ‘Metropolitan Landscapes’
Lees het nieuwsartikel in het tijdschrift Ruimte

Figuren: © LOLA Landscape Architects

metropolitan landscapes

metropolitan landscapes