0 of 0 for ""

Neem een frisse duik in extra zwemlocaties

De zwemwetgeving in Vlaanderen regelt waar je in open water mag zwemmen. Begin dit jaar is die regelgeving versoepeld op basis van een vergelijkende studie van Sweco. Dit heeft geresulteerd in een toename van zwemzones, een welgekomen verkoeling tijdens de warme zomerdagen.

In 2021 onderzocht Sweco zwem- en recreatieactiviteiten in oppervlaktewater en groenblauwe netwerken. Onze studie vergeleek de regels en manier van omgang met open water tussen Europese landen en deed aanbevelingen voor de aanpassing van de wetgeving. Collega’s uit België, Nederland, Duitsland en Denemarken droegen bij aan dit onderzoek.

Meer ruimte voor openwaterzwemmen

Op 23 februari 2024 gaf de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit tot wijziging van VLAREM II inzake openwaterzwemmen. Deze beslissing maakt de weg vrij voor extra zwemlocaties en geeft lokale overheden de bevoegdheid om nieuwe locaties op hun grondgebied te voorzien.

De vernieuwde regelgeving maakt komaf met een reeks voorwaarden voor het erkennen van een gebied als zwemzone. Zo zijn de verplichtingen voor het voorzien van stortbaden, sanitair, douchecabines en blustoestellen niet langer van toepassing. Ook de criteria voor de bodem, zoals een zandondergrond en een maximale hellingsgraad, gaan op de schop.

Vrije zwemzone

In de wetgeving wordt een nieuwe categorie van zwemwater ingevoerd: de vrije zwemzone. Lokale besturen kunnen daarmee aan de slag om bijkomende locaties te voorzien. Hiervoor zijn er drie vereisten: een waterkwaliteitstest, toestemming van de eigenaar of beheerder, en een risicobeoordeling die door Zorg en Gezondheid moet worden goedgekeurd. Er is nu ook een loket waar lokale besturen hun locaties kunnen aanmelden. Voordat een locatie als ‘vrije zwemzone’ kan gebruikt worden, is een milieumelding vereist.

Geen volledige deregulering

Er zijn eerder oproepen geweest om in heel Vlaanderen zwemmen op eigen risico toe te staan, met Nederland als voorbeeld. De overheid merkt echter op dat er in 2020 in Nederland meer ongevallen met verdrinking waren dan in Vlaanderen, zelfs per miljoen inwoners. Vanwege veiligheids- en waterkwaliteitsredenen ziet de Vlaamse regering volledige deregulering als een stap te ver.

Neem een frisse duik in extra zwemlocaties

Wat volgt er?

Deze zomer kunnen we dus al genieten van meer zwemwater dankzij de versoepeling van de wetgeving. Sweco draagt ook bij aan de volgende fase in dit verhaal: het opstellen van een gids met risicoanalyse voor open zwemwater voor gemeenten. Wij nemen hierbij de locatiebepaling voor onze rekening.