0 of 0 for ""

Scheldekaaien en Schaliken zijn de grote winnaars van de Prijs Publieke Ruimte


Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid (Sweco i.s.m. PROAP en WIT Architecten) wint de Prijs Publieke Ruimte en Binnengebied Schaliken (Talboom i.s.m. BRUT en LAMA) heeft de publieksprijs op zak.

We hebben duurzame publieke ruimten ontworpen waar we erg trots op zijn. Ze betekenen een forse meerwaarde voor de omliggende buurten in respectievelijk Antwerpen en Herentals. Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van België. De Prijs Publieke Ruimte is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en uitvoering van het project.

Park langs de stroom
Ter hoogte van Sint-Andries en Zuid beleef je op de heringerichte Scheldekaaien de machtige Schelde van dichtbij. Sweco stond in voor de detaillering van het ontwerp, de technische haalbaarheid, het ontwerp van de ondergrondse wasplaats, de afstemming met de waterkering alsook de integrale werfopvolging. De voormalige grote parking op de kaaivlakte heeft nu plaats gemaakt voor een geïntegreerde dijkverhoging (naar 9.25 TAW Sigmahoogte) met een diverse inrichting van het openbaar domein. Het centrale pad van 1 km lang, vaak op de top van de dijk, slingert over de Scheldekaaien en verbindt verschillende functies aan elkaar.

Foto: © Stad Antwerpen

Historische ontmoetingsruimte
Onze kersverse collega’s van Talboom verzorgden de ontwerpstudie voor de heraanleg van het strategisch gelegen binnengebied Schaliken, dat aansluit bij de Grote Markt van Herentals. De heraanleg komt tegemoet aan verschillende uitdagingen van de 21ste eeuw: ontharding, strategische verbindingen voor zacht verkeer, een duurzame waterhuishouding, een kindvriendelijke inrichting en een kwalitatieve invulling van tijdelijke ruimtes. Tegelijkertijd is de geschiedenis van de plek op een hedendaagse manier weer op de voorgrond gebracht.

Foto: © LAMA

MEER INFO
Website Congres Publieke Ruimte