0 of 0 for ""

STAR-FLOOD lanceert Europees handboek over governance van overstromingsrisico’s


Het handboek stelt een stapsgewijze aanpak voor met inspirerende praktijkvoorbeelden. Sweco staat in voor de verspreiding van de STAR-FLOOD onderzoeksresultaten en heeft verschillende workshops mee georganiseerd.

Het handboek stelt een stapsgewijze aanpak voor met inspirerende praktijkvoorbeelden. Sweco staat in voor de verspreiding van de STAR-FLOOD onderzoeksresultaten en heeft verschillende workshops mee georganiseerd.

Stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering verhogen het toch al aanzienlijke risico op overstromingen in Europa. Maar hoe kan dit risico het beste worden beheerst? Het STAR-FLOOD team, een internationaal consortium van onderzoekers en adviseurs, ontwikkelde het Praktijkhandboek dat een stapsgewijze aanpak introduceert voor het verbeteren van het overstromingsrisicobeheer, met een focus op governance aspecten. Op 14 april presenteerde het consortium hun belangrijkste bevindingen aan de Werkgroep Hoogwater (WG F) in Wenen. In deze werkgroep zitten hoogwaterbeheerders uit alle Europese lidstaten, die betrokken zijn bij de implementatie van de EU Richtlijn OverstromingsRisico’s.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt de kans op overstroming van rivieren en door hevige neerslag toe. Bovendien nemen de gevolgen van een overstroming toe door stedelijke ontwikkeling. In veel landen en steden in Europa mist echter een integrale aanpak van  overstromingsrisico’s. Binnen het STAR-FLOOD project hebben tien partners vier jaar lang onderzoek gedaan in zes landen en 18 stedelijke regio’s. De resultaten hiervan helpen hoogwaterbeheerders in Europa om hun een integrale aanpak te ontwikkelen en te implementeren. De meest relevante resultaten zijn de analyse van hoogwaterbeheer en governance in België, Engeland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zweden; de internationale vergelijking; het advies over de inrichting van governance structuren; en de conclusies en aanbevelingen.

De drie Policy briefs geven een samenvatting van de belangrijkste lessen van het project op het niveau van de Europese Commissie en aan de onderzochte landen. Het Praktijkhandboek introduceert een stapsgewijze aanpak voor verbetering van het overstromingsrisicobeheer. Het doel is om beleidsmakers en andere actoren te inspireren om hun praktijk kritisch tegen het licht te houden en te leren van de praktijk in andere landen.

Dries Hegger en Willemijn van Doorn-Hoekveld van de Universiteit Utrecht hadden de eer om het eerste officiële exemplaar van het Praktijkhandboek en de Policy Briefs te overhandigen aan de voorzitters van de WG F: Ioannis Kavvadas (Europese Commissie), Clemens Neuhold (Oostenrijk) en Barbro Näslund-Landenmark (Zweden). Het Praktijkhandboek is ontwikkeld door Sweco (voorheen Grontmij) en is nu voor het publiek beschikbaar als interactieve, online versie en als pdf-rapport in 5 talen. Alle STAR-FLOOD producten kunnen geraadpleegd worden op www.starflood.eu.

STAR-FLOOD is gefinancierd vanuit het zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.