0 of 0 for ""

Sweco Belgium behaalt erkenning voor bemonstering van asbest, bagger- en ruimingsspecie


Vanaf 15/02/2016 is Sweco Belgium nv erkend voor de bemonstering van bagger- en ruimingsspecie en de bemonstering van asbest in lagen (in de bodem).

Vanaf 01/01/2016 mag bagger- en ruimingsspecie en asbest in Vlaanderen enkel nog bemonsterd worden door erkende staalnemers. Sweco Belgium besliste om voluit te gaan voor het behalen van deze erkenning. De erkenning is cruciaal om de kwaliteit en betrouwbaarheid van monsternames en analyseresultaten te vrijwaren. Dat vereist in de eerste plaats een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle uitvoering van de monstername.

Dit betekent dat de monsternames voortaan uitgevoerd moeten worden volgens de methoden opgenomen in het Compendium voor monsterneming en analyse (CMA). Daarnaast biedt de erkenning ook een garantie voor deskundigheid, kwaliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid inzake de monsternames van afval- en andere materialen. De erkenning stelt namelijk naast kwaliteitseisen aan het veldwerk zelf, ook eisen aan de interne organisatie van het bedrijf dat de erkenning aanvraagt (zoals opleiding en vakbekwaamheid van het personeel, functionele scheiding, beheer en overdracht van monsters en informatie, veiligheid,…).

Sweco Belgium doorliep vorig jaar de praktijkproeven met succes – onder het deskundig oog van VITO (Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek). Ook het opgezette ISO17025-kwaliteitssysteem werd in een audit door VITO goed beoordeeld, waarna de aanvraag tot erkenning bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) werd ingediend én behaald. Dankzij deze erkenning kan Sweco Belgium een kwaliteitsvolle monstername van waterbodem en asbest aanbieden.