0 of 0 for ""

Sweco Belgium ondertekent Engagementsverklaring Stroomversnelling voor duurzame energie


Sweco Belgium heeft de Engagementsverklaring Stroomversnelling van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein ondertekend. Een belangrijke verklaring die ervoor moet zorgen dat Vlaanderen de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 behaalt en realiseert.

Enkele uitgangspunten van de Vlaamse energievisie zijn onder andere dat Vlaanderen volop blijft inzetten op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en nieuwe technologieën voor hernieuwbare productie.

Sweco Belgium wordt met de ondertekening een betrokken partner die een aantal engagementen aangaat, namelijk: het verlenen van onze actieve en constructieve medewerking aan werkgroepen die moeten leiden tot een concreet actieplan voor de energietransitie. Daarnaast verlenen we onze actieve medewerking bij de realisatie van de actieplannen én voorzien we een beschikbare inhoudelijke capaciteit en competenties tijdens de totstandkoming van de Vlaamse energievisie.

Dit is onze integrale visietekst bij de ondertekening, hiervoor engageren wij ons iedere dag:

“Sweco wil, als Europa’s meest toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau, vorm geven aan de steden en gemeenschappen van morgen. Ons werk resulteert in duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en kwaliteitsvolle industrie-, water- en energieprojecten. Onze energieconsultants en -ingenieurs werken op dagelijkse basis aan de ontwikkeling van het energiesysteem zoals het zich zal moeten ontwikkelen de komende jaren; en dit doorheen de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.”

“Wij geloven dat Sweco Belgium de vereiste oplossingen kan ontwikkelen om bij te dragen aan de energietransitie waar we voor staan in de wereld. Dit garanderen we door het voorzien van onafhankelijk, kwalitatief en innovatief advies en vooruitstrevende engineeringontwerpen. Sweco Belgium is als eerste advies- & studiebureau gecertificeerd voor zowel een milieu- als een energiezorgsysteem. Het is ons doel om vooraanstaand te zijn in advies met betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energieproductie en optimale verdeling van de energie. Dit voor alle energie-uitdagingen die ons tegemoet zouden komen.”

“De mogelijkheid om echte oplossingen te realiseren die bijdragen tot een geslaagde energietransitie, is één van de belangrijkste drijfveren van ons enthousiast energieteam. Wij zijn ervan overtuigd dat we, met vereende krachten en een alomvattende geïntegreerde aanpak, mee kunnen helpen om van de Stroomversnelling in Vlaanderen een succes te maken.”

MEER INFO
www.stroomversnelling.vlaanderen