0 of 0 for ""

Sweco in de spotlights tijdens Aquafin Awards

Bij de 17de editie van de Aquafin Awards viel Sweco in de prijzen. We zijn erg trots op onze nominatie voor Beste Studiebureau én op de award van Beste Projectteam Publiek Domein voor het project ‘Sanering afvalwater Vossenhol Maldegem’.

Aandacht voor propere waterlopen en een klimaatbestendige leefomgeving staan vandaag meer dan ooit op de voorgrond, zowel binnen als buiten de watersector. De omstandigheden voor het uitvoeren van infrastructuurwerken om die doelstellingen te bereiken, worden wel almaar complexer.

Samen met zijn technische partners werkt Aquafin volop aan sterke projectteams om de uitdagingen aan te pakken. De jaarlijkse Aquafin Awards zijn intussen een vaste waarde waarmee het bedrijf zijn waardering voor de samenwerking uitdrukt.

Charter Verbindend Samenwerken

Aquafin nam in 2022 het initiatief voor een traject rond ‘Verbindend Samenwerken’ met de studiebureaus. Dat leidde tot een gezamenlijk charter met 7 leidende principes.

“Deze vernieuwde samenwerking is een echte mijlpaal voor ons,” zegt Erwin Malcorps, Business Area President Sweco Belgium. “Hiermee kunnen we de vele projecten die op de plank liggen, goed aanpakken. Ook internationaal zien we dergelijke nieuwe samenwerkings- en contractvormen ontstaan die verder gaan dan de klassieke klant-leverancier benadering. Ze laten toe om beter samen te werken en sneller tot resultaten te komen.”

Aquafin Awards

Nominatie Beste Studiebureau

Sweco was bij de Aquafin Awards in de running voor de titel van beste studiebureau. De oorkonde met de nominatie zal een mooi plaatsje krijgen in ons Antwerps kantoor. Het is een bekroning voor alle geleverde inspanningen, zoals ons continu streven naar kwaliteit en het feit dat we onze slagkracht vergroot hebben door al onze rioolexperten onder één dak samen te brengen.

In de video zetten Business Unit Manager Greet De Messemaeker en Business Development Manager Carl Verelst de samenwerking met Aquafin en de partners letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes.

Beste Projectteam Publiek Domein

Het bereiken van een goede waterkwaliteit, het naleven van nieuwe wetgeving, het omgaan met extreem droge periodes en wisselende stortbuien, en het navigeren door versnipperde bevoegdheden zijn enkele van de vele uitdagingen waarmee de rioleringssector in het dichtbevolkte Vlaanderen wordt geconfronteerd. Sterke projectteams zijn daarom essentieel.

De jury heeft de naadloze samenwerking tussen Sweco, Aquafin en aannemer Van den Berghe nv erkend met de award voor Beste Projectteam Publiek Domein. Het projectteam is een inspirerend voorbeeld van vertrouwen en verbinding, waarbij wederzijds respect, vertrouwen en goede communicatie centraal staan.

Project Manager Davy Baes: “Wij zijn ontzettend blij! De harmonieuze samenwerking tijdens de uitvoering, mede dankzij de voortreffelijke aannemer Van den Berghe nv en de nauwe banden met Aquafin en de gemeente hebben dit mogelijk gemaakt.”

Aquafin Awards - Beste Projectteam Publiek Domein

Sanering afvalwater Vossenhol

Dit project draagt bij aan een milieuvriendelijke en efficiënte waterbehandeling door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor regenwater en voor afvalwater. Het afvalwater van de woningen wordt aangesloten op de zuiveringsinstallatie van Aquafin in Maldegem, terwijl het regenwater naar de grachten wordt geleid.

Davy Baes: “Dit is een prachtig staaltje van Sweco’s multidisciplinaire en divisieoverschrijdende synergie. De samenwerking binnen het projectteam verloopt uitstekend, in een aangename sfeer en met een goede verstandhouding. Er heerst een open communicatie waarbij alles bespreekbaar is. Ook de communicatie met de stakeholders is transparant. De aannemer stelt bijna wekelijks brieven op voor de zelfstandigen, scholen, opvang en andere betrokken partijen. Opmerkingen met betrekking tot veiligheid worden direct aangepakt. Kortom, deze werf is een toonbeeld van efficiënte coördinatie en uitvoering!”

Het hoofddoel is om het door de gemeente Maldegem ingezamelde afvalwater vanaf het overnamepunt te transporteren en aan te sluiten op de bestaande gemeentelijke riolering in de Bogaardestraat. Binnen het gemeentelijk aandeel worden ook de groene clusters gesaneerd. Daarnaast wordt een langsgracht gekoppeld aan de riolering en afgeleid naar oppervlaktewater. De werken zullen tegen het voorjaar van 2025 afgerond zijn.