0 of 0 for ""

Sweco officieel aangesloten bij sloopbeheerorganisatie Tracimat


Sinds januari 2018 is Sweco Belgium aangesloten bij Tracimat vzw. Binnenkort veranderen trouwens de spelregels voor sloop- en afbraakwerken in Vlaanderen: vanaf 24 augustus 2018 treedt er een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid in werking bij de producenten van gerecycleerde granulaten.

Sweco is als sloopdeskundige erkend voor het opstellen van sloopopvolgingsplannen voor alle types bouwwerken en infrastructuurwerken (incl. controlebezoeken en werfopvolging). De aansluiting bij Tracimat vzw als sloopdeskundige sluit aan op onze reeds aanwezige expertise bij het opstellen van asbest- en sloopinventarissen.

Sweco heeft in Vlaanderen ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

Wat verandert er vanaf 24 augustus 2018?
Vanaf die datum dient de breker bij acceptatie en verwerking een onderscheid te maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel en puin met een hoogmilieurisico-profiel:

  • Bij laagmilieurisico-profiel puin (LMRP) is de herkomst van het puin gewaarborgd en is het risico dat, na verwerking van het puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt.
  • Bij hoogmilieurisico-profiel puin (HMRP) is er onvoldoende garantie over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Er is een reëel risico op vervuiling van de granulaten.

Wat zijn de gevolgen?
De afvalstromen die door de breker als LMRP-puin aanvaardt worden, zullen op een efficiëntere wijze verwerkt kunnen worden, wat aanleiding zal geven tot een substantieel prijsverschil tussen de stromen LMRP en HMRP.

De afvalstromen die door de breker als LMRP-puin aanvaardt worden, zijn vastgelegd in het eenheidsreglement voor de gerecycleerde granulaten. Voor projecten waarbij de opbraak-, sloop- of renovatiewerken (deels) plaatsvinden na 24 augustus 2018, zal een sloopopvolgingsplan, conformverklaring en verwerkingstoelating noodzakelijk zijn om de vrijgekomen materiaalstromen bij een breekinstallatie te aanvaarden als LMRP-puin. Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is hierbij de eerste stap.

Het sloopopvolgingsplan omvat een oplijsting van alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij de geplande opbraak- en afbraakwerken en specifieke aandachtspunten en uitvoeringsbepaling voor de werken. Het opgestelde sloopopvolgingsplan wordt vervolgens ingediend bij Tracimat vzw ter conformverklaring.

MEER INFO
Contacteer uw vertrouwde contactpersoon bij Sweco of vraag meer inlichtingen bij:

Stijn Meubis, Project Leader Soil & Environment
+32 475 85 14 04 – stijn.meubis@swecobelgium.be

Website: www.tracimat.be