0 of 0 for ""

Sweco ontwerpt groene waterstoffabriek in Noorwegen

INOVYN, een dochteronderneming van chemiebedrijf INEOS, voorziet de bouw van één van de eerste groene waterstoffabrieken van Noorwegen. De nieuwe elektrolyse-installatie zal een vermogen hebben van 20 megawatt. De minimaal ingeschatte CO2 reductie bedraagt daarbij 22,000 ton per jaar, een drastische afname van INEOS’ carbon footprint in Noorwegen. De Belgische en Noorse experten van ingenieursbureau Sweco zullen de conceptual engineering verzorgen.

Filip Verheyen, Division Director Industry bij Sweco Belgium, zegt: “INOVYN heeft in Sweco een ervaren engineering partner gevonden voor de ontwikkeling van haar waterstofprojecten, gaande van de haalbaarheidsstudies tot de verdere stappen van de engineering van deze projecten. De eerste vrucht van onze samenwerking wordt het Aquarius project in Noorwegen. Hiervoor hebben we INOVYN reeds ondersteund bij het opmaken van een eerste kosten inschatting voor het project. Voor de nieuwe ‘conceptual engineering – select phase’ (FEL2) opdracht zullen we een uitgebreide Basis of Design uitwerken. Hiermee verstevigen we Sweco’s positie als frontrunner bij duurzame waterstofprojecten binnen Europa.”

Gaëlla Delcour, Operational Manager Process, Chemicals & Sustainable Solutions bij Sweco Belgium, sluit daarop aan: “Sweco beschikt over een aantal belangrijke troeven, zoals onze technische expertise in de engineering van industriële procesinstallaties én onze ruime ervaring in waterstofstudies. Denk maar aan Sweco’s nauwe betrokkenheid bij de groene waterstoffabrieken voor Vision H2 in North Sea Port en voor Hyoffwind in Zeebrugge. Bovendien kunnen we beroep doen op onze lokale experts in Noorwegen. Zo hebben we nu al een uitgebreide vertegenwoordiging ter plaatse, wat de professionele uitvoering en planning van het project sterk ten goede komt.”

Groene waterstof en innovatie gaan hand in hand
De Europese bedrijfswereld stimuleert in toenemende mate de vraag naar hernieuwbare of groene waterstof als grondstof voor zijn industriële processen. Bij de productie van groene waterstof door elektrolyse met duurzame elektriciteit uit wind- of zonne-energie komt geen CO2 vrij. Voor de CO2-vrije (proces)industrie van de toekomst speelt waterstof daarom een sleutelrol.

Op de Rafnes site in Noorwegen produceert INOVYN natriumhydroxide, chloor en vinylchloride-monomeer. De nieuwe elektrolyse-installatie van 20 MW zal zuivere waterstof en zuurstof produceren door de elektrolyse van water, op basis van groene stroom. Het Aquarius-project zal de CO2-uitstoot met 22.000 ton verminderen en het zal de koolstofvoetafdruk van de INEOS-bedrijven in Noorwegen verkleinen.

De technologische ontwikkeling in het project ligt in de integratie van de waterelektrolyse zonder het petrochemische proces te verstoren. Afzonderlijke technologieën moeten allemaal met hoge betrouwbaarheid samenwerken om het project te doen slagen. Dit vereist innovatie op het gebied van procesbeheersing, tests en de ontwikkeling van nieuwe modellen en systemen.

Foto: © INEOS/INOVYN

Share via
Copy link