0 of 0 for ""

Sweco valt twee keer in de prijzen bij Belgian Construction Awards


Sweco heeft zijn nominaties bij de Belgian Construction Awards met verve verzilverd. Met de fiets- en voetgangersbrug over de Leopold III-laan veroveren we de 1ste plaats bij de BIM Award Infrastructure en met de uitbreiding van de hefbalkoven voor ArcelorMittal Gent behalen we de 3de prijs bij de BIM Award in de categorie Industrial, Tertiary & Residential Project.

Deze unieke prestatie is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze opdrachtgevers De Werkvennootschap en ArcelorMittal Gent en onze respectieve partners: TM MoVeR0 (Arcadis, Stibbe, Deloitte, Mint, CLUSTER, ZJA, Frank Van Hulle) en staalconstructeur AMC. Proficiat aan alle betrokken klanten, collega’s en partners!

Sweco zet sterk in op innovatieve BIM-technologieën. Die intensiveren de dialoog en de kennisuitwisseling tussen alle partijen. Bovendien is het de tool bij uitstek voor de achterliggende processen en stelt het op een goede visuele manier de bouwdata voor. Door die zaken te stroomlijnen, werkt de hele keten efficiënter, duurzamer en met minder faalkosten.

De Belgian Construction Awards werden op 6 mei 2021 georganiseerd door de vakbladen Bouwkroniek & La Chronique en het EPB-platform. Tijdens de online ceremonie werden de personen en organisaties bekroond die een innovatieve en leidende rol spelen in de bouwsector.

BIM INFRASTRUCTURE AWARD
1ste laureaat: fiets- en voetgangersbrug (A201K) Leopold III-laan

Deze belangrijke fiets- en voetgangersbrug zal de Harenweg in Zaventem en de Sint-Stevens-Woluwestraat in Machelen verbinden. Door de barrière van de Leopold III-laan weg te werken, wordt één van de missing links op het traject van de fietssnelweg FR0 gerealiseerd.

Tegelijkertijd maakt het de verbinding met de geplande fietssnelweg F201, de toekomstige korte fietssnelweg die de luchthaven (Brussels Airport) verbindt met het centrum van Brussel. De fietssnelweg F201 zal parallel aan de Leopold III-laan lopen. Deze fiets- en voetgangersbrug is dus een belangrijke schakel binnen het fietsnetwerk in en rond Brussel. Ze heeft een positief effect op de leefbaarheid, verkeersveiligheid, omgevingskwaliteit en mobiliteit.

Dit kunstwerk (architectuur van ZJA) wordt de langste stalen fietsbrug in België: 510 meter. Om op een efficiënte manier met deze schaal om te gaan tijdens het ontwerp en het modelleren, heeft Sweco ‘generative design’ gebruikt. We hebben de slimme BIM-tool Dynamo ingezet om de geometrie van de pijlers en het brugdek te genereren op basis van vooropgestelde regels. De situering met zeer veel nutsleidingen gaf aanleiding tot het aanmaken van een BIM-model van de ondergrond. Hierdoor konden we het brugontwerp op de ondergrondse toestand afstemmen en zo bouwrisico’s afdekken.

Naast het gebruik van BIM hebben we in dit project ook een integratie met GIS voorzien (ArcGIS Online). Dit omwille van de grote schaal, en met het oog op de inschatting van de ruimtelijke impact en de integratie binnen de andere deelprojecten voor de herinrichting van de Ring rond Brussel (R0).

Het was voor De Werkvennootschap het eerste project waarin expliciet het gebruik van het model voor de ‘BIM toepassing – 4D fasering’ opgelegd werd aan de aannemer tijdens uitvoering.

Visualisatie & architectuur: © ZJA

 

BIM INDUSTRIAL,TERTIARY & RESIDENTIAL PROJECT AWARD
3de laureaat: uitbreiding hefbalkoven ArcelorMittal Gent

Naast de uitbreiding van een hefbalkoven in de warmwalserij bij ArcelorMittal Gent omvat dit project ook het nieuwe leidingwerk en de nieuwe staalstructuur om het leidingwerk te ondersteunen en te onderhouden. Sweco is erin geslaagd om binnen een kort tijdsbestek een staalstructuur voor het leidingwerk – dat reeds klaar lag voor montage – te ontwerpen. De complexe productie-eenheid diende bovendien tijdens het hele project in bedrijf te blijven.

Sweco heeft deze uitdaging aangegaan door de maximale inzet van BIM. Geen enkel plan werd op papier of via pdf uitgewisseld. Het volledige project steunde op de digitale uitwisseling van BIM-modellen (zowel analytisch als geometrisch). Deze innovatieve workflow, gericht op een zo kort mogelijke doorlooptijd van het volledige project, werd mede mogelijk gemaakt door de open visie van ArcelorMittal Gent.

De bestaande toestand werd opgebouwd uit reeds bestaande 3D-modellen van het gebouw, alsook de bestaande equipment. Dit werd verder aangevuld met de nieuwe equipment-modellen. Daarnaast werden er ter plaatse opmetingen uitgevoerd en hield de studiedienst van ArcelorMittal Gent het coördinatiemodel up-to-date. Ook voor het nieuwe leidingwerk werd een 3D-model gebouwd, waarna de nieuwe staalstructuur werd gemodelleerd.

Deze projectaanpak resulteerde in een tijdwinst van 30 tot 40% en een eliminatie van de faalkosten tijdens de uitvoering. Ook de duurzaamheidswinsten waren significant:

  • enerzijds de aanzienlijk gereduceerde CO2-uitstoot van de nieuwe oven (door een lager energieverbruik, en door de verbranding van laag-energetisch gas in plaats van gas dat in het verleden eerst verrijkt moest worden)
  • anderzijds het papierverbruik dat tot nul herleid werd.

MEER INFO
Website: https://belgianconstructionawards.be/awards/