0 of 0 for ""

Sweco zetelt in Wetenschappelijk Comité van het gloednieuwe Belgisch Klimaatcentrum

Het Belgisch Klimaatcentrum heeft de ambitie om het klimaatonderzoek in België beter te coördineren en bruggen te slaan tussen klimaatwetenschap en -beleid. Daarom is het een hele eer dat collega Kathleen Van de Werf Sweco zal vertegenwoordigen in het Wetenschappelijke Comité van dit nieuwe initiatief.

Het Belgisch Klimaatcentrum zet zich in voor een grotere invloed van de wetenschap op het vlak van klimaatverandering in België. Hun doel is duidelijk: ernaar streven om de wetenschap een stem te geven en een fundament te creëren dat klimaatmitigatie en -adaptatie ondersteunt, om zo een effectieve en rechtvaardige transitie naar duurzaamheid te realiseren.

Onze eigen collega Kathleen Van de Werf zal als vertegenwoordiger van Sweco haar kennis en ervaring in duurzaamheid inbrengen in deze prestigieuze raad. “Voor Sweco is het een unieke kans om dicht bij de bron van klimaatbeleid te staan en vanuit onze praktische kennis bij te dragen aan belangrijke beleidsbeslissingen.”

Het centrum zal werken aan vier nauw verbonden thema’s: de fysieke realiteit van klimaatverandering, de impact op onze aarde, de sociaal-economische dynamieken en de technologische ontwikkelingen die nodig zijn voor mitigatie en aanpassing.

Met onze praktijkervaring in integrale adaptatie- en mitigatieprogramma’s en contacten binnen het bedrijfsleven en overheidsinstanties op verschillende niveaus, is Sweco een betrouwbare partner voor het Belgisch Klimaatcentrum. Dit partnership bewijst dat onze toewijding aan het aanpakken van klimaatuitdagingen en onze rol in het vormgeven van een duurzame toekomst niet onopgemerkt gaat.

Concreet gaat het over een engagement van een jaar, waarbij er 3 keer met de andere leden wordt samengekomen. We bieden ook ondersteuning bij activiteiten, zoals zetelen in de jury van de ingediende posters tijdens de allereerste Belgian Science for Climate Action conferentie.

Het is een kans voor Sweco om een directe invloed uit te oefenen op de klimaatagenda en om onze expertise te delen in een forum dat de toekomst van ons klimaat vormgeeft.