0 of 0 for ""

“Tussenliggende” infrastructuren en de rol van de placemaking in de circulaire transitie

Een whitepaper van onze collega Diego Luna Quintanilla

In de circulaire transitie moeten we het belang van de gemeenschapsschaal inzien en begrijpen dat de specifieke eigenschappen van wijken een experimentele aanpak vergen om de lokale complexiteit op assertieve wijze onder de loep te nemen. Placemaking is een instrument voor innovatie dat in dit proces kan worden ingeschakeld. Het is een strategie om een link te leggen tussen plaatsgebonden uitdagingen en maatschappelijke ambities.

Deze organische experimenten bevorderen innovatie waarbij bepaalde praktijken kunnen worden opgeschaald om systemische verandering te stimuleren.

De “tussenliggende” schaal is een operationeel veld dat dialogen tussen meerdere actoren vergemakkelijkt. Strategische acties op een “tussenschaal”, zoals interventies in de openbare ruimte en tijdelijke bezetting met een sociaal-economisch programma, zijn gebaseerd op creatieve coalities tussen verschillende actoren met gemeenschappelijke doelen. Met de juiste combinatie van belangen kunnen dit soort acties geleidelijk worden opgeschaald tot bredere stedelijke activiteiten.

Over de auteur

Diego Luna Quintanilla is een architect, stedenbouwkundig ontwerper en strategisch planner met grote belangstelling voor inclusief ontwerp. Diego studeerde af als architect in 2005 (Universidad Simon Bolivar, VE) en behaalde zijn postdoctorale master in stedenbouw in 2011 (TU Delft, NL en IUAV, IT). Sindsdien heeft hij gewerkt aan stedenbouwkundige projecten in België, Spanje, Tunesië, Pakistan en Litouwen en aan onderzoeksprojecten in Nederland, Italië, China, Rusland en Ecuador.

Sinds 2011 werkt Diego bij Sweco in de divisie BUUR. Als projectleider heeft hij gewerkt aan een breed scala van stedelijke revitaliseringsprojecten, waaronder projectdefinitie, haalbaarheidsstudies, masterplannen, planningsinstrumenten en regionale ruimtelijke visies. Sinds 2020 coördineert hij het transitieprogramma “Inclusieve wijken” van BUUR. In 2023 werd Diego benoemd tot Group Expert Leader om het thema “Veerkrachtige samenlevingen” mee te helpen ontwikkelen voor Urban Insight, het kennisdelingsplatform van Sweco.

Daarnaast was Diego als gastdocent betrokken bij de Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (STeR*) van de VUB en fungeert hij regelmatig als jurylid en lector aan de TU Delft en de ULB.