0 of 0 for ""

Van grond naar goud – circulair gebruik van infrastructuurmaterialen kan de CO2-uitstoot en grondstofkosten voor 6 miljoen euro per jaar in Europa verlagen

De grond onder onze voeten is van onschatbare waarde, die pas zichtbaar wordt wanneer we hem hergebruiken, besluit het nieuwe Urban Insight rapport van Sweco ‘Circular materials in infrastructure’ dat focust op circulariteit bij infrastructuurmaterialen.

De Europese granulaatsector is momenteel slechts voor 7 procent circulair – maar volgens de European Aggregates Association is het mogelijk om 20 procent te halen. In ons nieuwe Urban Insight-rapport toont Sweco aan dat door dat percentage te halen, het mogelijk is om de kosten van nieuw materiaal tot 6 miljard euro te verlagen – wat neerkomt op een besparing van 546 miljoen ton per jaar. Dat is bijna dezelfde hoeveelheid die Duitsland jaarlijks produceert.

“Granulaten zijn een belangrijk hulpbron. Ze circulair benaderen kan leiden tot aanzienlijke ecologische, financiële en maatschappelijke verbeteringen in vergelijking met de huidige praktijken. Zelfs kleine verbeteringen kunnen tot grote besparingen leiden, vanwege de grote hoeveelheden die worden beheerd”, zegt Karin Larsson Team Manager Waste and Resource Management.

Sweco onderzoekt in dit rapport twee lopende Europese spoorwegbouwprojecten en hoe circulaire maatregelen emissies en kosten kunnen verminderen. Bij zo’n omvangrijke projecten zal een vermindering van het transport met 1% al een gigantisch positief resultaat opleveren op dat vlak. Voor een groot spoorwegproject in Europa zou dit het transport van granulaten met 347.000 km verminderen, een besparing van 3,2 miljoen euro en 1.500 ton CO2.

Om deze ommekeer sneller te realiseren, heeft Sweco een actielijst opgesteld om vooruitgang te boeken op vlak van:

  • regelgeving en richtlijnen, aanbesteding en specificatie;
  • samenwerking, gebruik van data en digitale hulpmiddelen;
  • financiële instrumenten en stimuli, en planning.

In België wordt bij de werken aan de Oosterweelverbinding al een stap in de goede richting gezet. Voor het eerst wordt er BIM en een track&trace-systeem gebruikt om meer controle te krijgen over de winning en het gebruik van grond bij afgravingen. Daardoor kunnen we het hergebruik en het transport ervan optimaliseren, en het vergemakkelijkt ook de rapportering en administratie die de wetgeving ons oplegt. Zo perken we de ecologische en financiële effecten bij grondwerkzaamheden in en verhogen we onze efficiëntie.