0 of 0 for ""

Werkplekleren bij Sweco


HoGent en Sweco bieden samen een alternatief leertraject aan voor studenten elektromechanica.

Onder de noemer ‘duaal leren’ of ‘werkplekleren’ wil de Hogeschool Gent studenten de kans bieden om ervaring op te doen in de bedrijfswereld, terwijl wij als Sweco onze expertise willen delen met jong talent. Het leertraject is er voor studenten uit het derde jaar van de bacheloropleiding elektromechanica, die op deze manier tijdens hun studie reeds ervaring kunnen opdoen ‘in het veld’. Na Siemens is Sweco het tweede bedrijf dat deze samenwerking met HoGent aangaat.

“We vinden het belangrijk om goede contacten te hebben met de hogescholen in Vlaanderen,” vertelt Tim De Braekeleer, Experienced Engineer Piping bij Sweco Belgium. “We vinden het daarnaast ook maatschappelijk relevant om mee te kunnen werken aan de uitbouw van een kwalitatief onderwijs. Om die reden geven wij in meerdere hogescholen ook gastcolleges. Dat de naamsbekendheid van Sweco verhoogt binnen een groep potentiele werknemers is op deze manier eveneens mooi meegenomen in de zoektocht naar talent. We ervaren dat stages een uitstekend rekruteringskanaal zijn: enerzijds leren we de stagiairs goed kennen want we zien ze dagdagelijks functioneren. Anderzijds kunnen de stagiairs proeven van hoe het er bij Sweco aan toe gaat en wat onze activiteiten zijn. Een win-winsituatie.”

Dit schooljaar mocht de Division Industry van Sweco twee studenten van de HoGent verwelkomen: Koen Minne en Gerd Gelaude. Het traject ‘duaal leren’ loopt over het hele academiejaar. In een eerste fase waren de twee studenten – onder de vleugels van mentor Tim De Braekeleer – twee dagen per week werkzaam bij Sweco, waarbij ze ook interne opleidingen volgden. Momenteel vervullen ze ook hun stage en eindproef bij Sweco.
Zowel Koen als Gerd zien in werkplekleren tal van voordelen. “Naast de mogelijkheid om de kennis die we als student vergaard hebben achter de schoolbanken te toetsen aan de werkelijkheid, krijgen we ook de kans om de overgang van een student naar werknemer binnen een bedrijf te versoepelen. We kunnen de theorie even aan den lijve ondervinden en zo al een eerste kennismaking hebben met een mogelijke beroepstak waarin wij terecht kunnen komen,” aldus Koen Minne.

Unieke opleiding

Gedurende de eerste maanden spendeerden de twee studenten hoofdzakelijk tijd aan interne opleidingen bij Sweco. Zo leerden ze werken met programma’s zoals Autocad en Plant3D en volgden ze Piping Design I en Piping Design II. “We krijgen een opleiding waar geen hogere richting mee vergeleken kan worden en verruimen daardoor ons kennispakket.
Piping Design is geen onderdeel van de opleidingen die kunnen gevolgd worden op school,” legt Koen uit. “Doordat we tijdens deze cursussen bij een groep jonge werknemers zaten die vaak net in dienst genomen waren, was er een beperkte kloof op vlak van kennis. Dat maakt dat de opleiding niet boven ons niveau gegeven werd. Dat gaf ons meer vertrouwen. We werden ook niet beschouwd als studenten maar werden als het ware meegetrokken met de groep. Stuk voor stuk vriendelijke mensen die zich nooit te beroerd voelden om een extra woordje uitleg te geven.”
Ook Gerd is positief: “Voor mij persoonlijk was het een verrijking, zeker omdat de lessen gegeven werden door medewerkers die al jaren binnen Sweco actief zijn. Dit zorgde ervoor dat we – naast de theorie – ook veel opstaken van hun ervaringen die ze met ons deelden. De theorie werd bijgevolg veel levendiger en blijft zo ook veel beter hangen.”

Proeven van praktijk

Naast de interne opleidingen kregen de studenten tijdens het eerste semester ook enkele afgelopen projecten voorgeschoteld, die ze gedeeltelijk opnieuw dienden uit te werken. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van hun mentor Tim De Braekeleer die de nodige aanwijzingen en tips gaf en kon bijsturen waar nodig. “Het is bij elk project een grote uitdaging om gestructureerd en doordacht te werk te gaan en alle puzzelstukjes in elkaar te laten passen. De moeilijkheidsgraad en grootte van deze projecten werden gestaag opgebouwd zodat we aan de hand van de reeds opgedane kennis en inzichten deze opdrachten tot een goed einde konden brengen,” vertelt Gerd. “Enkel op die manier kregen we een heleboel vaardigheden onder de knie – zoals het lezen en interpreteren van P&ID’s en het tekenen van Iso’s – en ontwikkelden we bepaalde denkpatronen en werkwijzen,” voegt Koen er nog aan toe.

In het tweede semester lopen Koen en Gerd stage bij Sweco. “Dankzij dit traject hebben we extra bagage verworven en hebben we ook al kunnen kennismaken met de werking binnen ons stagebedrijf,” vertelt Gerd. “Dit zorgde voor een vlottere start van onze stage in het tweede semester,” gaat hij verder. “We nemen zo een voorsprong op andere laatstejaarsstudenten die pas later in aanraking komen met de bedrijfswereld.”
Ook voor Sweco is dit een positief gegeven. Tim legt uit: “In een klassiek stagetraject starten stagiaires in de periode februari tot juni en moeten we ze nog heel veel aanleren. Via werkplekleren krijgen we nu stagiairs met een meer dan brede basis die we – mits goede begeleiding – bijna onmiddellijk kunnen inschakelen op projecten.”

Op de foto v.l.n.r. Koen Minne, Tim De Braekeleer en Gerd Gelaude.© Filip Van Loock

Succesverhaal

Tim De Braekeleer is alvast tevreden over de twee studenten onder zijn hoede. “Koen en Gerd doen het beiden zeer goed. Ze zijn zeer leergierig en toch kritisch op wat ze leren. Ze stellen de juiste vragen en kunnen al verschillende opdrachten tot een goed einde brengen. Ook de andere collega’s op de werkvloer ervaren het concept als zéér geslaagd en voor herhaling vatbaar. “Bestond het maar in onze tijd”, besluit de mentor met een glimlach.
Onder het motto ‘never change a winning team’, zullen Sweco en HoGent ook volgend jaar de handen in elkaar slaan. Naast studenten elektromechanica kunnen er volgend academiejaar ook studenten klimatisering (HVAC) voor een traject werkplekleren bij Sweco terecht. Daarnaast biedt Sweco jaarlijks een zestigtal reguliere stageplaatsen aan.

Op zoek naar een boeiende job of stageplek? Bij Sweco zijn we steeds op zoek naar talent. Neem vrijblijvend contact op via jobs@swecobelgium.be.