0 of 0 for ""

Aanpassing van het tramdepot aan de Koningslaan


De MIVB heeft Sweco de opdracht gegeven om het bestaande tramdepot aan de Koningslaan in Brussel technisch en architecturaal aan te passen. Dit met het oog op het onderhoud van de tramtypen T3000 en T4000.

Om deze nieuwe tramtypen te ontvangen, moet de spoorconfiguratie van het depot worden aangepast aan de bredere spoorbreedte van deze voertuigen. Bovendien biedt dit werk de gelegenheid om het gehele depot in overeenstemming te brengen met de voorschriften.

Dit is een multidisciplinaire studie die onze teams voor speciale technieken, stabiliteit en architectuur zullen aanpakken, samen met twee partners: Transamo SA voor de industriële uitrusting en Origin Architecture & Engineering scrl voor het architecturale gedeelte met betrekking tot de renovatie van de geklasseerde gevels.

De uitdagingen van de site
Het depot is gelegen in een dicht stedelijk gebied (in de buurt van het Zuidstation), tussen de straten Mérode en Belgrado. De hoofdingang bevindt zich in de Wetstraat. Operationeel gezien is het depot rechtstreeks aangesloten op de lijnen 81 en 82.

Het gebouw is opgenomen in de inventaris van het architectonisch erfgoed. De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning moet dus voorgelegd worden aan het overlegcomité van de gemeente Sint-Gilles. Het overlegcomité kan op zijn beurt het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen inwinnen.

De site is momenteel in bedrijf. Ze omvat 13 parallelle banen in 3 hallen. De technische ruimten bevinden zich langs de randen van de gebouwen. De hallen zijn van elkaar gescheiden door kolommen die de structuur volgen. Tijdens de geplande werkzaamheden zal een deel van de site in bedrijf moeten blijven. De fasering zal hal per hal gebeuren.

Onze opdracht omvat o.a. het volgende:

  • Aanpassing van de vloerplaat volgens de nieuwe spoor- en putconfiguratie;
  • Aanpassingen om het comfort van de werknemers te garanderen;
  • Mogelijke versterking van de constructie volgens de veranderingen in de belasting (nieuwe luchtprofielen van de trams);
  • De vernieuwing van de uitrusting voor het onderhoud van de tramlijnen;
  • De overeenstemming van alle speciale technieken met de voorschriften;
  • Aanpassing van de deuren met inachtneming van de erfgoedkwaliteiten;
  • Herwaardering van de gevels;
  • Renovatie of vernieuwing van het bestaande chassis om de technische prestaties te verbeteren.

Al deze aanpassingen zullen worden uitgevoerd met het oog op duurzaamheid, en technische en economische optimalisatie.