0 of 0 for ""

Albertkanaal zet koers naar duurzame toekomst met 4-lagen containervaart

Door de verhoging van alle bruggen naar 9,10 m kan het Albertkanaal containerschepen met vier lagen ontvangen. Deze realisatie betekent een historische mijlpaal voor de binnenvaart in Vlaanderen en een cruciale vooruitgang in de modal shift. Het maakt de weg vrij naar een groenere mobiliteit met minder CO2-emissies door vrachtvervoer.

Ook de kanaalbreedte ter hoogte van de bruggen werd vergroot, wat veilig en vlot transport ten goede komt. Het Albertkanaal wordt zo meer dan ooit een watersnelweg tussen zeehavens en het hinterland.  Er kan een laag containers meer vervoerd worden en dat brengt een rendementsverhoging met zich mee die de concurrentie met de weg groter maakt. Op het water is nog genoeg plaats en alle vervoer dat via de waterweg gaat, betekent minder files op de autowegen.

Vitaal belang van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar – het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens – is het Albertkanaal economisch de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Goed voor meer dan 50% van het binnenvaartvervoer in Vlaanderen. Het kanaal is een cruciale hinterlandverbinding voor Port of Antwerp-Bruges en maakt deel uit van het Europese kernnetwerk.

Om tegemoet te komen aan de transportnoden van de verwachtte toename aan goederen in het algemeen en containertransport in het bijzonder, moesten de knelpunten op het Albertkanaal worden aangepakt, met name de te lage doorvaarthoogte van een groot deel van de bruggen en de beperkte breedte van het kanaal tussen Antwerpen en Wijnegem. Deze knelpunten verhinderden de economische groei van het Albertkanaal en de versterking van de binnenvaart als onmisbare logistieke schakel in Vlaanderen.

Traject naar een optimaal gebruik

Sinds 2007 werden niet minder dan 50 bruggen verhoogd tot een doorvaarthoogte van 9,10 meter boven het kanaalpeil. In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv was Sweco al in de beginjaren bij een aantal deelprojecten betrokken. Zo hebben we in samenwerking met Ney & Partners een generieke brug voor het Albertkanaal ontwikkeld. De ondersteuning van ons geïntegreerd projectteam bestond onder meer uit conceptvorming, voorontwerp, aanbesteding en het managen van het overkoepelend programma. We volgden ookbeide PPS-DBFM projecten op tijdens de uitvoering.

Nu alle bruggen op een minimale doorvaarthoogte van 9,10 meter zijn gebracht, biedt dit opportuniteiten voor Short Sea Shipping, vierlaags containertransport, drielaags high cube containertransport én grotere projectcargo (grote ladingen uit één stuk). Op 5 februari 2024 voerde het eerste vierlaagse containerschip over het Albertkanaal.