0 of 0 for ""

Arsenaalverbinding Mechelen boost verdere stationsomgeving en effent pad voor klimaatneutrale wijk Ragheno


Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Mechelen hebben het startschot gegeven voor de Arsenaalverbinding. Sweco zal, samen met Erfgoed & Visie, Splendid en Veto, instaan voor het voorontwerp t.e.m. de uitvoering van de tunnel en verbindingsweg. Het project zal binnen het masterplan Ragheno een belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van een duurzame wijk met een oppervlakte van 50 ha. De tunnel zal ondergronds aansluiten op de Tangent, een bypass van de Mechelse binnenring, ter hoogte van het station.

De Arsenaalverbinding zal ook voor de leefbaarheid van de buurt een goede zaak zijn: zo zal ze een duurzame ontsluiting bieden voor de parking achter het station en zorgen voor een ontlasting van de drukke Leuvensesteenweg tussen de Motstraat en de Vesten.

De startvergadering kon op heel wat politieke belangstelling rekenen: de kabinetten van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters en van Vlaams viceminister-president en burgemeester Bart Somers, alsook Mechels schepen van Ruimtelijke ordening Greet Geypen onderschreven er de rol van de Arsenaalverbinding voor de ontwikkeling van de Ragheno-site.

Sweco zal binnen het project deze ambitie integreren met specifieke uitdagingen: duurzaamheid, erfgoed, tunnelveiligheid, integraal waterbeheer en groenconcept. Ragheno staat in nauwe relatie met de volledige vernieuwing van de Mechelse stationsomgeving die volop in uitvoering is. De Arsenaalverbinding draagt bij tot een duurzame ontsluiting van beide projecten.

Onze bijdrage
We staan o.a. in voor de studie naar de integreerbaarheid van het voormalige laboratorium van de Centrale Werkplaatsen, een belangrijke, kosten- en tijdsbepalende factor in het project. Vervolgens zullen we de drie deelzones gelijktijdig ontwerpend uitwerken en afstemmen met de aanliggende lopende projecten: Masterplan Ragheno, Stationsomgeving, Herbestemming Centrale Werkplaatsen, enz. Sweco heeft ook het hemelwaterplan voor Mechelen opgemaakt en kan bijgevolg de specifieke kennis m.b.t. het watersysteem inzetten doorheen het hele ontwerpproces.

BIM & duurzaamheid
Voor de optimalisatie van het ontwerp en proces zullen we gebruik maken van enkele tools en een specifieke onderzoeksstrategie. Om de duurzaamheid te kwantificeren, zullen we een ‘carbon cost assessment’ uitvoeren. Dat deden we eerder al voor het project Kanaal Bossuit-Kortrijk. BIM zal ingezet worden als ontwerptool en ter ondersteuning van het ontwerpproces:

  • Onderzoek naar de mogelijkheden om CO2-duurzaamheidsanalyses aan het BIM-model te koppelen
  • Parametrisch design: in BIMcollab worden conflicten en issues geïdentificeerd
  • Simulatie van evacuaties (tunnelveiligheid)
  • Visualisaties voor ondersteuning van opbouw draagvlak