0 of 0 for ""

Bouw Kanaaltunnels markeert belangrijke fase voor Oosterweel

Op 13 mei is aannemer TM ROCO begonnen met de bouw van de Kanaaltunnels. Sweco’s engineering expertise wordt ingeschakeld voor het studiewerk. Dankzij een gesloten Ring zorgen we voor een robuust verkeerssysteem waardoor de mobiliteit in de Antwerpse regio vlotter zal verlopen.

Kanaaltunnels Oosterweel

© Lantis / TM Roco

Deze tunnels lopen onder het Albertkanaal en verbinden het toekomstige Oosterweelknooppunt met de verdiepte Ring (R1). Samen met het knooppunt en de Scheldetunnel vormen de Kanaaltunnels de ontbrekende schakel die de Antwerpse Ring rond maakt.

Sweco ontwerpt zowel de definitieve als de tijdelijke structuren van de tunnels. Hiervoor werken we nauw samen met het aannemersconsortium TM ROCO: Besix, Deme Infra, Dredging International, Jan de Nul, Cordeel, Denys, Franki, Willemen Infra, Van Laere.

Björn Pirson, projectdirecteur Oosterweel bij Sweco: “Dit type tunnel is uniek in België, het project zit boordevol met ingenieuze technieken uit de burgerlijke bouwkunde. Meer dan 100 medewerkers (ingenieurs, modelleurs, technici) van Sweco en haar partners werken hier aan mee.”

persmoment Kanaaltunnels Oosterweel

Jeroen Philtjens (TM ROCO), Rob Smeets (Port of Antwerp-Bruges & Stad Antwerpen), Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Chris Danckaerts (De Vlaamse Waterweg), Marc Descheemaecker (Lantis) en Bart Van Camp (Lantis) gaven officieel het startschot voor de bouw van de Kanaaltunnels.

Oosterweelwerken aan Kanaaltunnels gestart

De Kanaaltunnels bestaan uit vier kokers, die per twee op elkaar gestapeld liggen. Ze starten in het Amerikadok en lopen onder het Albertkanaal. Ter hoogte van de Noorderlaan splitsen ze op: de onderste kokers sluiten aan op de Antwerpse Ring richting Nederland (A12 en E19), terwijl de bovenste kokers je van en naar richting Sportpaleis en E313 zullen brengen. De eerste delen van de Kanaaltunnels zullen klaar zijn tegen eind 2028.

Kanaaltunnels Oosterweel

Aanbrengen damwanden in Albertkanaal vanaf eind mei

In tegenstelling tot de Scheldetunnel, waarvoor de tunnelelementen in een bouwdok in Zeebrugge worden gebouwd, worden de elementen voor de Kanaaltunnels ter plaatse gemaakt. Hiervoor trillen we vanaf eind mei stalen damwanden in de bodem van het Albertkanaal.

Het creëren van de damwand langs het hele traject van het Samgadok tot het Asiadok zal ongeveer een jaar duren. Vanaf eind 2024 starten we met het wegpompen van het water tussen de damwanden en het opvullen van de bouwkuip met zand. Zo ontstaat een droge bouwput waarin we de Kanaaltunnels kunnen bouwen.

Kanaaltunnels Oosterweel

Vlot en veilig verkeer, ook op het water

De bouw van de tunnels zorgt ervoor dat het Albertkanaal plaatselijk minder doorvaarbreedte heeft voor het scheepvaartverkeer. Het kanaal is echter een druk gebruikte waterweg, die ook tijdens de Oosterweelwerken een belangrijke rol moet vervullen in het vervoer van goederen over het water, in plaats van via de weg. Daarom hebben Oosterweelbouwheer Lantis en de vaarwegbeheerders Port of Antwerp-Bruges en De Vlaamse Waterweg de voorbije jaren een pakket maatregelen uitgewerkt om ervoor te zorgen dat het scheepvaartverkeer ook tijdens de werken optimaal en veilig kan blijven varen.

Kanaaltunnels Oosterweel

© Lantis / TM Roco

Niet alleen de scheepvaart, maar ook de veiligheid van de arbeiders staat centraal in de visie van Oosterweel. Daarom bouwden we in het Amerikadok een aanvaarberm die zowel de werf als later de Kanaaltunnels en schepen moet beschermen bij mogelijke aanvaring. Omdat de bovenkant van de tunnels iets hoger zal liggen dan de bodem van het Amerikadok, bestaat er een potentieel risico op aanvaringen als schepen uit koers raken. Hoewel de kans op een dergelijk incident zeer klein is dankzij de scheepvaartbegeleiding en de signalisatie langs de vaargeul, zijn de mogelijke gevolgen van een aanvaring aanzienlijk. Om deze reden is de aanvaarberm, een primeur in België, essentieel om zowel arbeiders als de Kanaaltunnels en schepen te beschermen tegen schade.