0 of 0 for ""

Digipolis en Gent kiezen voor Obsurv


Sweco Belgium heeft een nieuwe opdracht voor haar tool Obsurv gewonnen. Het betreft een raamovereenkomst voor een ‘Beheertool Publieke Ruimtes’, en een eerste implementatie bij de Groendienst van de Stad Gent. Digipolis, de telematica-leverancier voor de lokale overheden van Antwerpen en Gent, heeft uit 4 inschrijvingen voor Obsurv gekozen, het integraal beheersysteem openbare ruimte van Sweco.

Informatie eenduidig vastgelegd en uitwisselbaar
Zoals elke stadsdienst heeft ook de Groendienst van de Stad Gent een grote behoefte aan cijfermateriaal. Dat wil hij nu beter bundelen en toegankelijk maken, zowel voor de beleidsmedewerkers als voor de onderhoudsafdelingen. Op die manier kan de dienst de efficiëntie van het groenbeheer nog beter opvolgen en verbeteren. Het maakt een goede doorstroming van informatie over beleid, ontwerp en beheer mogelijk.

Met Obsurv maakt de Groendienst de stap naar één moderne beheeromgeving die door alle medewerkers te gebruiken is. Dankzij dit innovatieve integraal beheersysteem zullen de verschillende onderdelen van de Groendienst hun informatie op een eenduidige manier vastleggen waardoor alle informatie ook onderling uitwisselbaar is. Het systeem verbetert ook de uitwisselbaarheid van informatie over de stadsdiensten heen, bijvoorbeeld tussen alle diensten die instaan voor het beheer van de publieke ruimte.

Assetmanagement
De integrale beheerwijze past goed bij de door Gent gekozen ambitie om haar openbare ruimte nog beter te willen beheren door middel van assetmanagement. Bij assetmanagement is het essentieel om grip te krijgen op cruciale beheervragen, zoals:

  • Wat hebben wij precies in beheer?
  • Wat is de kwaliteit hiervan?
  • Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om dit te onderhouden?

Een beheersysteem als Obsurv brengt bovenstaande vragen in kaart en helpt daarmee vorm te geven aan integraal assetmanagement. Obsurv kent naast de module voor groenbeheer ook modules voor het beheer van bovengrondse infrastructuur, ondergrondse infrastructuur en voor kunstwerken. Kortom: het volledige openbaar domein.

Demonstratie-omgeving
Onderdeel van de gunning was een demonstratieronde, waarbij reële data van de Groendienst in een testomgeving werd ingebracht. Het ging hierbij om groen langs de Ferdinand Lousbergskaai en het naderhand inbrengen van groenelementen van het Domein Vyncke Bovyn. Digipolis omschrijft dit als volgt: “Obsurv is een zeer intuïtieve omgeving waar je voor de meeste zaken zonder opleiding aan de slag kan (ook niet-frequente gebruikers). Dit is een webtoepassing die voor ‘any device’ toegankelijk is.”

Troeven
Naast onze concurrentiële prijs werd onze invulling van de functionele en niet-functionele behoeften goed beoordeeld. Het feit dat Sweco verdeler is van FME voor de dataconversie werd als positief ervaren. Daarnaast was ook duidelijk dat Sweco goed scoorde dankzij een helder Service Level Agreement (SLA) en een degelijke visie.

MEER INFO
Wilt u ook meer weten over Obsurv? Of wilt u het eens zelf uitproberen?
Klik hier voor een tijdelijke licentie. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Foto: © Stad Gent