0 of 0 for ""

Eerste goedgekeurde vergunning in Benelux voor groene waterstofplant


Ingenieursadviesbureau Sweco stond in voor het ontwerp en de opmaak van de omgevingsvergunning voor de 25 megawatt groene waterstofproductieplant in Vlissingen. Dit gebeurde in opdracht van VoltH2. Na voltooiing zal deze site 3,6 miljoen kg groene waterstof per jaar produceren.

Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledig ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies. Met een internationaal team van Belgische en Nederlandse specialisten zijn we in staat om het totale project integraal uit te voeren. Sweco is ook betrokken bij andere groene waterstofontwikkelingen in Nederland en België met de inzet van engineering voor compressie-, koeling- en opslagmodaliteiten volgens de strikte veiligheidsvereisten voor waterstof onder hoge druk.

Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy bij Sweco Belgium: “Sweco beschikt over een sterke technische expertise in de engineering van industriële procesinstallaties en speelt een bijzondere, internationale, voortrekkersrol binnen waterstofprojecten. We zijn dan ook erg trots op de verlening van deze vergunning: dit is de eerste belangrijke stap in de uitrol van een waterstofeconomie in de Benelux. Groene waterstof opent namelijk de deur naar de verdere verduurzaming van onze economie en samenleving. De lokale industrie kan de geproduceerde waterstof van VoltH2 inzetten als feedstock voor de industrie of als brandstof voor een koolstofarm transport.”

Sara Vander Beken, Team Manager en verantwoordelijk voor het ontwerp: “De vergunning voor de groene waterstofinstallatie werd eind april 2021 ingediend. Een absolute primeur, want voor de eerste keer diende een vergunningsdienst een dergelijke beslissing te maken. De productie, verwerking en opslag van waterstof is een nieuwe ontwikkeling, waardoor een uitgebreide informatieronde voorzien werd. In een vroeg stadium hebben we samen met de lokale besturen rond de tafel gezeten om hen te informeren over de ontwikkeling van zulke pioniersprojecten. De betrokken lokale besturen kwamen daarbij tot het besluit dat groene waterstof vele positieve effecten voor de regio genereert, zowel economisch als op energievlak.”

Verduurzaming van onze energiemix
Met deze geplande waterstoffabriek in Vlissingen wordt groene waterstof opgewekt met elektriciteit komende van windenergie op zee. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie en die bij diverse leveranciers te verkrijgen is. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen ook lokale tankstations bevoorraad worden. De groene waterstofplant zal door haar ontwerp uitbreidbaar zijn tot 100 megawatt (MW) met een potentiële productie van ca. 15 miljoen kg groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.

Beeldmateriaal is rechtenvrij te gebruiken met bronvermelding: © Sweco.