0 of 0 for ""

Gentspoort | Titanenwerk dat Gent duurzaam zal veranderen

Gent bereidt zich voor op ‘de werf van de eeuw’. Op 16 maart lieten we met het projectteam van Gentspoort zien hoe het project naast de aanleg van 10 km nieuwe tramsporen ruimte maakt voor voetgangers, fietsers en een kwalitatieve invulling van de openbare ruimte. Op vrijdag kwamen 75 professionele stakeholders samen op de Probeurs. Op zaterdag vond de Gentspoortbeurs plaats, waar 650 bezoekers de infobeurs bezochten en 130 inwoners aansloten bij 1 van de 12 werkateliers.

In opdracht van De Werkvennootschap staat Sweco in voor de studie en het ontwerp van 10 km extra tramsporen, tunnels onder Dampoort en Heuvelpoort en een nieuwe inrichting voor tal van straten en pleinen.

Vertrammen, vernieuwen, verbinden

In het ambitiecharter staan alle ambities van het project. Alles draait om de drie woorden uit de baseline van Gentspoort: vertrammen, vernieuwen, verbinden. Het project maakt werk van slim en efficiënt openbaar vervoer door de aanleg van tien kilometer extra tramsporen.

De nieuwe tramlijn 7 verbindt Sint-Denijs-Westrem met de stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. De huidige tramlijn 4 wordt doorgetrokken tot aan Gent-Dampoort. Daarnaast krijgen allerlei straten en pleinen een opknapbeurt, waaronder het Museumplein, Sint-Annaplein en Stapelplein. Ten slotte komen er twee tunnels op de stadsring, eentje onder Dampoort en een onder Heuvelpoort.

Conceptontwerpen voorgesteld

Het project Gentspoort kreeg de voorbije maanden achter de schermen steeds meer vorm. Het projectteam werkte de eerste conceptontwerpen uit voor elk van de zes zones van het projectgebied. Dat werk resulteerde in maar liefst 22 meter aan grondplannen die tijdens de voorbije twee dagen aan de Gentenaars en Gentgebruikers werden getoond.

Het projectteam deed dit op twee manieren. Er werd een infobeurs uitgewerkt die vrij kon worden bezocht. Tijdens de infobeurs konden bezoekers de plannen bekijken, informatie lezen op infoposters en vragen stellen aan het projectteam. Daarnaast werden er per zone werkateliers georganiseerd, waarin bedrijven, belangenverenigingen, bewoners en gebruikers samen met de projectmedewerkers over de plannen in dialoog gingen.

“De conceptontwerpen geven een eerste concreet beeld van de nieuwe tramlijnen, de tunnels en de toekomstige inrichting van de straten binnen het projectgebied. We maakten de conceptontwerpen op basis van eerdere onderzoeken, de kansen, knelpunten en doelstellingen”, licht Integraal projectleider Frank Vanden Bulcke van De Werkvennootschap toe. “De ontwerpen die we tijdens de Gentspoortbeurs toonden, zijn nog niet definitief. Er kunnen nog aanpassingen aan gebeuren op basis van studies en de input die we ontvangen.”

Een van de conceptontwerpen die op de beurs te bewonderen was, is het vernieuwde Graaf van Vlaanderenplein. Het plein wordt nog meer dan vandaag een belangrijk knooppunt voor bussen en trams.

Het project voorziet een ontdubbeling van de tramsporen en nieuwe haltes. Ook voor voetgangers en fietsers is er een verbetering voorzien: het project zorgt voor vlotte looplijnen en een fietsverbinding tussen het Zuidpark en de Tweebruggenstraat.

Van ambities naar uitvoering

De conceptontwerpen zijn een eerste visuele weergave van de ambities, uitgangspunten en input vanuit ambtelijke stakeholders, studieteam en eerdere participatiemomenten. Nu starten we aan de voorontwerpfase, waar de conceptontwerpen verder in detail worden uitgewerkt. Daarnaast starten nog dit jaar onafhankelijke experts aan een project-milieueffectenrapport (project-MER). Daarin worden de effecten van het project op vlak van milieu, mens en omgeving in kaart gebracht. De eerste stap in het project-MER is een aanmeldingsnota en een bijhorende publieke raadpleging. In de aanmeldingsnota beschrijven we hoe we de milieueffecten van de conceptontwerpen op hun omgeving willen onderzoeken.

Later dit jaar kan iedereen de aanmeldingsnota inkijken. Tegen eind 2025 voorzien we de afronding van het definitief ontwerp. De eerste spadesteek staat ten vroegste in 2027 op de planning.