0 of 0 for ""

Grootste Vlaamse fietsbrug is geplaatst


Een nieuwe voetgangers- en fietsbrug van bijna een halve kilometer vervangt de IJzerlaanbrug over het Albertkanaal. Antwerpen heeft nu de langste fietsbrug van Vlaanderen. Dit project heeft Sweco Belgium in het kader van de THV RoTS (Sweco en Witteveen+Bos) uitgewerkt: vanaf de eerste krijtlijnen tot en met de uitvoeringsplannen. De architectuur is van Zwarts & Jansma Architects.

Deze operatie past binnen het Masterplan 2020. Om meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren, worden alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd en wordt ook de vaargeul verbreed. De huidige IJzerlaanbrug verdwijnt volledig. Tegen april 2017 wordt de fietsbrug in gebruik genomen.

De fietsbrug kadert in een groter project waarbij ook de IJzerlaan volledig wordt vernieuwd en een aansluiting krijgt op de Slachthuislaan. Een nieuw kanaal van 11 m breed zal een verbinding maken tussen het Lobroekdok en het Asiadok, waardoor het regenwater van de R1 kan afgevoerd worden. Voor de nutsleidingen tussen beide oevers van het Albertkanaal is een leidingenkoker onder het Albertkanaal van 4 m diameter geboord.

De nieuwe fietsbrug zorgt voor een verbinding tussen het Ringfietspad, het Singelfietspad en de fietsostrade van Antwerpen naar Essen. Het vlakke gedeelte over het Albertkanaal 85 m lang, 4,7 m breed en weegt meer dan 230 ton. Aan de kant van Antwerpen komt een lange, dubbelgeplooide fietshelling die evenwijdig loopt met het Albertkanaal en aansluit op het fietspad langs de IJzerlaan. Aan de andere zijde, de kant van Merksem landt de fietsbrug in een nieuw park, daar waar vroeger de IJzerlaanbrug was gelegen.

MEER INFO
Website IJzerlaan