0 of 0 for ""

Hoe grootschalig batterijpark onze energietransitie versnelt

Centrica Business Solutions, leverancier van geïntegreerde energieoplossingen, bouwt een batterijpark in Oostende met een vermogen van 24 megawatt en een capaciteit van 48 megawattuur. Sweco stond in voor de opmaak van de omgevingsvergunningaanvraag en volgt het project verder op.

Batterijen zijn een essentieel onderdeel van de energietransitie. Ze kunnen overtollige stroom opslaan en leveren wanneer er vraag naar is. Dit project zal de stabiliteit van ons elektriciteitsnet verbeteren en de integratie van hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken.

Van haalbaarheid tot bouw
Sweco deed eerst onderzoek naar de vergunningstechnische haalbaarheid van het project en voerde een screening uit van het technisch ontwerp. Daarna hebben we in overleg met de Stad Oostende de omgevingsvergunningsaanvraag opgemaakt waarbij er bijzondere aandacht ging naar het groene ontwerp en het efficiënt ruimtegebruik op de site. In de verdere projectfase ondersteunen we Centrica in een rol als Owner’s Engineer voor de technische specificaties van het project en opvolging van de uitvoeringsfase. De bouw is intussen gestart, tegen begin 2024 zal het batterijsysteem operationeel zijn.

Elektriciteitsnet in balans
Dit batterijproject op het bedrijfsterrein van OBC (Ostend Basic Chemicals) werd in het Capacity Remuneration Mechanisme (CRM) geselecteerd om de bevoorradingszekerheid van België te garanderen. Zodra de installatie in werking treedt, zal het die belangrijke rol met verve vervullen. Het Belgische energiesysteem staat immers voor enorme uitdagingen om de energietransitie in goede banen te leiden. Door de variabele productie van o.a. zon- en windenergie moet het net constant in balans gehouden worden. Slimme batterijtechnologie komt hieraan tegemoet en zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.

CO2-neutrale oplossing
Met een opslagcapaciteit van 48 MWh kan men het nominaal vermogen van 5 onshore windturbines in vollast voor 2 uur lang opnemen bij overschot op het elektriciteitsnet, of evenveel energie leveren bij een tekort. Deze hoeveelheid energie komt overeen met het volledig opladen van meer dan 800 elektrische wagens. Op deze manier kan duurzaam opgewekte energie flexibel afgestemd worden op de energievraag van het net zonder fossiele brandstoffen, zoals een gascentrale, aan te spreken. Bovendien bevindt de site zich aan de kustregio waar veel (offshore) windenergie aan land komt met mogelijke congestieproblemen tot gevolg. Batterijen zijn dan een erg interessante oplossing om de congestieproblematiek te verzachten. Bovendien kunnen ze vrij snel gebouwd worden.

Onze bijdrage voor duurzame energie
Sweco heeft ruime ervaring met hernieuwbare energieprojecten. Zo zijn we betrokken bij meer dan 1/3 van de onshore windparken in België en werken we mee aan de opstart van de eerste groene waterstofplants in de Benelux. Bovendien zijn we intensief bezig met verschillende ontwikkelingen voor grootschalige batterijsystemen, waarbij we zowel expertise opbouwen in het (elektrisch) ontwerp van dergelijke installaties als in de opmaak van omgevingsvergunningsaanvragen voor deze projecten.