0 of 0 for ""

Kleine Nete kronkelt weer door natuurgebied Olens Broek

De hermeandering van de Kleine Nete in Herentals is een zegen voor de biodiversiteit en de vernatting van Vlaanderen. Het maakt deel uit van het integraal rivierherstelprogramma van de Kleine Nete en kadert in de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering om droogte en wateroverlast aan te pakken. Sweco’s team Waterways zorgde, in opdracht van de VMM, voor het ontwerp, de opmaak van de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier.

De Kleine Nete in het natuurgebied Olens Broek-Langendonk heeft een flinke make-over gekregen. Vier afgesneden meanders zijn weer aangesloten op de hoofdstroom van de rivier. Nu slingert ze weer als vanouds door het landschap. Dat zorgt voor meer variatie in stroomsnelheid, meer kansen voor fauna en flora, betere waterberging en helpt verdroging van het natuurgebied tegen te gaan.

Onze reporter ter plaatse

Onze collega Marijn Everaert zag hoe één van de eerste Waterways-projecten ingehuldigd werd: “We kregen eerst een toelichting door Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx en enkele experts van VMM en ANB. Daarna gingen we zelf op verkenning in de natuur. We genoten van de herfstzon, de kronkelende beekjes en de nieuwe voetgangersbrug. We sloten af met een gezellige babbel en een lekker hapje en drankje. Voor veel collega’s was het een unieke kans om zo’n indrukwekkende teamrealisatie met eigen ogen te aanschouwen. Een zeer fijne ervaring die naar meer smaakt!”

Droogte en wateroverlast

Om ruimte te maken voor landbouwontginning werd de Kleine Nete in natuurgebied het Olens Broek in het verleden rechtgetrokken. Op deze manier werd het water sneller afgevoerd, maar zorgde dit stroomafwaarts voor wateroverlast. Bovendien verloor de waterloop haar ecologische waarde en connectie met de vallei. De afgesneden meanders bleven als vijvers in het landschap liggen en het aangrenzende natuurgebied kampte met verdroging.

Ruimte voor natuur en recreatie

De afgelopen maanden werden vier van deze meanders opnieuw aangesloten en werden drempels geplaatst in de originele hoofdloop. Zo ontstond er 920 m nieuwe rivier, extra buffercapaciteit en een peilstijging van ongeveer 60 cm. Een nieuwe voetgangersbrug zorgt ervoor dat het bestaande wandelknooppuntentraject een aaneengesloten geheel blijft. Ook kajakkers kunnen nu de kronkelende rivier verkennen in plaats van de vroegere rechte loop.