0 of 0 for ""

Nieuwe Kruispoortbrug in Brugge voor vlot en veilig verkeer

De Vlaamse Waterweg nv, de Stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben het goedgekeurde concept toegelicht. Sweco’s geïntegreerde en kwalitatieve aanpak heeft tot dit voorkeursconcept geleid. De nieuwe Kruispoortbrug wordt ongeveer 90 meter verplaatst en omgevormd tot een tafelbrug voor een vlottere scheepvaart.

Sweco stond het voorbije jaar in voor de opmaak van de startnota voor de vernieuwing van de Kruispoortbrug. Verschillende varianten werden afgewogen om tot een voorkeursconcept te komen. De brug vormt hierbij een uitstekende hefboom om ook de omgeving van de Kruispoort grondig aan te pakken. De ring van Brugge vormt hier immers een heel complexe verkeersknoop tot wel tien rijstroken breed, wat resulteert in een onoverzichtelijke en onveilige omgeving.

Kruispoortbrug Brugge

Schetsontwerp voor de nieuwe Kruispoortbrug (rechtsonder) en haar omgeving (R30, Vesten, Kruispoort) © Sweco

Aandacht voor erfgoed en doorstroming

Tegelijk bevindt de Kruispoort zich in een heel waardevolle erfgoedomgeving. De monumentale Kruispoort vormt een historische toegangspoort tot de binnenstad van Brugge. De Vesten zorgen hier samen met een aantal molens voor één van de meest iconische beelden van deze Unesco-werelderfgoedzone.

An Vanhulle, Senior Project Manager bij Sweco: “Het studiewerk leidde tot een voorstel met enkele ingrijpende veranderingen ten opzichte van vandaag: de huidige basculebrug (ophaalbrug) wordt vervangen door een tafelbrug met een grote overspanning en wordt een 90-tal meter opgeschoven, weg van de Kruispoort. Zo krijgt het monument meer ademruimte, kunnen schepen ook vlotter passeren en kan de brug zich beter in het verkeerssysteem inpassen. De nieuwe brug komt immers in het verlengde van de Maalse Steenweg.”

Ruimte voor actieve weggebruikers en extra groen

De brug aan de Kruispoort zelf wordt voorlopig niet vervangen, maar wordt in de toekomst exclusief voorbehouden voor fietsers en voetgangers. Momenteel doet ze nog deels dienst voor het gemotoriseerd verkeer.

De R30 ondergaat een grote herinrichting, waarbij het aantal rij- en afslagstroken wordt gehalveerd tot maximaal vijf. Dit biedt de kans om een nieuwe groene zone te creëren tussen de R30 en de woonwijk van Sint-Kruis, die als landschappelijke buffer zal dienen.