0 of 0 for ""

North Sea Port: een haven met toekomst!


Het Belgisch-Nederlands havenbedrijf North Sea Port heeft voor zijn uniek DNA een toekomstvisie laten opmaken. Dit als voorbereiding op een nieuw strategisch plan. Het team onder leiding van Sweco en Rebel heeft deze creatieve, inspirerende toekomstverkenning intussen succesvol afgerond.

Sweco zorgde voor de expertise qua ruimte, energie, infrastructuur, verkeer en milieu en zette de input uit de participatiemomenten om in toekomstbeelden en een overkoepelend positief narratief. Rebel bracht kennis in op vlak van haven-, logistieke en macro-economische ontwikkelingen en nam de algemene procesleiding op zich.

De in 2018 doorgevoerde fusie tussen het Havenbedrijf van Gent en Zeeland Seaports (havens van Vlissingen en Terneuzen) tot North Sea Port geeft een positieve dynamiek met nieuwe kansen voor de havenomgeving. Om de visie voor dit specifieke havenecosysteem te projecteren op een tijdshorizon van 2030 tot zelfs 2050 maakte Sweco verschillende inspirerende toekomstbeelden op, met het overkoepelende narratief ‘Haven met toekomst’.

Hiervoor werd een intensief proces met interne en externe stakeholders en experten gevoerd. Zo hebben we onder meer een hackaton georganiseerd, een tweedaagse workshop met ondersteuning van Sweco’s visual consultants om de mogelijke toekomstscenario’s te verbeelden. Voorts werden er verschillende interviews met futuristen en experten rond specifieke thema’s van het havensysteem afgenomen.

Thematische toekomstbeelden
De toekomstbeelden werden opgedeeld in drie thema’s rond een specifiek havenonderdeel: logistiek, industrie en omgeving. Elk thema kreeg een beeld met een eigen schaalniveau dat telkens gelinkt werd aan het grotere havenecosysteem en de toekomstige trends.

Het beeld ‘haven-omgeving’ werd op macroschaal uitgewerkt waardoor grootschalige processen in relatie met de omgeving van een stad of buitengebied verbeeld werden.

Het beeld ‘haven-logistiek’ kreeg een mesoschaal met middelgrote ontwikkelingen. Dit gaat vooral over de interconnectiviteit en de verschillende veranderingen binnen de transportsystemen.

Als laatste werd ‘haven-industrie’ op microschaal bekeken om zo lokale industriële evoluties te verbeelden. Tijdens de opmaak van de tekeningen werd steeds gezorgd dat de beelden zowel afzonderlijk als in één geheel te begrijpen zijn.

Dag in het leven van …
Naast de beelden hebben we ook een overkoepelend positief narratief uitgewerkt. Dit bestaat uit een aaneenschakeling van fictieve gebeurtenissen en interacties tussen personen en goederen. Via deze ‘dag in het leven van…’ kunnen de stakeholders zich inleven in de toekomstige haven. Dit gebeurt aan de hand van een verhaal waarin het fictieve hoofdpersonage Stan in interactie gaat met andere personages in de nieuwe context van het toekomstige havenecosysteem. Het verhaal hebben we uitgeschreven aan de hand van de brede input van de participatiemomenten waaraan personen met verschillende achtergronden deelnamen. De tekeningen in het verhaal leggen altijd een duidelijke visuele link naar de toekomstbeelden van de drie thema’s, waardoor elk aspect van de toekomstvisie aan bod komt.


Deze beelden kunnen nu verder gaan ‘leven’ in de komende debatten ter voorbereiding van het strategisch plan voor North Sea Port. En dit zowel intern als met externe stakeholders.

MEER INFO
Website North Sea Port