0 of 0 for ""

Opening nieuwe fietstunnels in Aalst


De fietstunnel onder de Siesegemlaan (R41) in Aalst is in aanwezigheid van Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts in gebruik genomen. De tweede fietstunnel, onder het nieuwe kruispunt met de Merestraat, gaat binnenkort open. De tunnels zijn een onderdeel van het grootste mobiliteitsproject in de stad, sinds de aanleg van de ring. Sweco Belgium staat in voor het concept, het ontwerp, de aanbesteding, het MER-ontheffingsdossier, de landschapsstudie en begeleidt ook de uitvoering.

Door de tunnels kunnen fietsers en voetgangers veilig de ring oversteken. Ook andere gevaarlijke punten worden de komende twee jaar aangepakt. Zo komt er op de ring nog een tunnel onder de Gentsesteenweg (N9) en de Raffelgemstraat, waardoor het doorgaand verkeer van het lokale verkeer wordt gescheiden. Die ondertunneling zorgt ervoor dat het centrum van de stad minder belast wordt en buurtbewoners minder last hebben van omgevingslawaai. Boven op de tunnel van de Raffelgemstraat komt er een groen dak, met ruimte voor fietsers en voetgangers. Verder wordt ook het verouderde viaduct gerenoveerd en wordt de laatste schakel van de Gentsesteenweg heraangelegd. Daardoor zal de ring veiliger worden en meer verkeer kunnen verwerken.

MEER INFO
Website Ring Aalst

fietstunnel