0 of 0 for ""

Roadshow R0-Noord geeft klare kijk op herinrichting Ring

De vernieuwing van de Ring rond Brussel komt dichterbij. Samen met De Werkvennootschap werkt Sweco, binnen de THV MoVeR0, aan een vlottere, veiligere Ring en een meer leefbare omgeving. In een eerste fase wordt de zone in Machelen, Zaventem en Kraainem aangepakt. Die plannen zijn nu aan de omwonenden voorgesteld.

De omgevingsvergunning is intussen aangevraagd. Eind augustus 2024 volgt het openbaar onderzoek waarbij de gedetailleerde plannen ingekeken kunnen worden. Daarom hebben we, samen met het communicatiebureau Billie Bonkers, in de betrokken gemeenten een unieke roadshow georganiseerd om de concrete plannen uit de doeken te doen.

Roadshow met virtual reality

Bezoekers konden de toekomstige Ring interactief verkennen onder begeleiding van verschillende experten. De snelweg werd gereconstrueerd in een virtuele wereld en de plannen werden omgezet in een interactieve digitale maquette. Een voor- en na-knop toonde het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie. Passanten en bezoekers konden een VR-bril opzetten, de ring vanuit de lucht bekijken en ‘neerdalen’ op verschillende locaties waar ze binnenkort langs kunnen fietsen of wandelen. Zo kunnen bewoners de toekomstige Ring en de heringerichte omgeving levensecht ervaren. Dit is de volgende stap in het duidelijk vertalen van vaak complexe onderwerpen.

Roadshow R0-Noord geeft klare kijk op herinrichting Ring

© De Werkvennootschap

Veel meer dan een infrastructuurproject

De noodzaak van een maatschappelijke transitie is urgenter dan ooit op het vlak van mobiliteit, ruimte, klimaat en energie. De Vlaamse overheid wil met de herinrichting van de Ring en aangrenzende infrastructuur voor vlotter en veiliger verkeer rond Brussel zorgen. Daarnaast wordt er ook zogenaamde ‘flankerende’ infrastructuur voorzien, zoals tramlijnen en fietsbruggen, die de verbinding van de Brusselse rand met de hoofdstad zullen verbeteren. Het project is een belangrijke stap in de richting van de 50-50 modal shift doelstelling van het Vlaamse Gewest.

De Werkvennootschap heeft meerdere projecten lopen naast het R0-Noord project. Binnen het project wordt er veel geïnvesteerd in de nodige ecologische verbindingen: een belangrijke boscorridor wordt voorzien naast de binnenring, samen met talrijke ecologische verbindingen om alle groenzones te verbinden tot één groot landschapspark. Daarnaast wordt er een nieuwe fietsring van 7 km aangelegd langs de volledige lengte van de Ring. Ook het openbaar vervoer wordt maximaal gefaciliteerd.

Roadshow R0-Noord geeft klare kijk op herinrichting Ring

© De Werkvennootschap

Met vereende krachten

Sweco en Arcadis werken, binnen de THV MoVeR0, samen met de Werkvennootschap mee aan de herinrichting van de Ring rond Brussel, tussen de knooppunten Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe. Het projectteam zorgt voor verkeerskundige studies, technische en architecturale ontwerpen (wegen, kunstwerken en andere infrastructuur), de landschappelijk integratie van het project, procesbegeleiding, opmaak vergunnings- en aanbestedingsdocumenten en ondersteuning bij stakeholdermanagement en communicatie. De volgende partijen werken in onderaanneming mee: ZJA, Frank Van Hulle, Cluster en Mint.