0 of 0 for ""

Spade voor Limburgse ecoverbindingen gaat de grond in

De bouw van het nieuwe ecoduct over de N71 in Lommel start over enkele weken en de aanleg van de ecopassage onder de N76 in Oudsbergen is begin 2024 gepland.   

Simulatie ecoduct Lommel © De Werkvenootschap

Dit gebeurt in het kader van het Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Sweco staat in voor het ontwerp, samen met Jan De Nul, in opdracht van De Werkvennootschap. Onze experten civiele techniek, landschap en ecologie geven zo een boost aan de habitat voor fauna en flora in Limburg.

Het VAPEO-plan, met steun van de Ministers van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en van Omgeving Zuhal Demir, omvat projecten langs gewestwegen die de komende jaren de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden, inclusief passages om veilig de weg over te steken. Zo dragen we bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen.

Het ecoduct over de N71 sluit aan op het nieuwe nationaal park Bosland, de ecopassage onder de N76 bij de Terril Zwartberg vormt een stapsteen vanuit het Nationaal Park Hoge Kempen. Elke ecoverbinding heeft een droge, een tussen-, en een natte zone. Bij de N76 voorzien we tevens ruimte voor recreanten.