0 of 0 for ""

Sweco begeleidt eerste subsidievrij windpark van België


Ontwikkelaar Storm bouwt op de terreinen van ArcelorMittal Gent de grootste windturbines van België. Het windpark doet geen beroep op het systeem van groenestroomcertificaten en wordt daarmee het eerste subsidievrije windpark van België. Sweco stond Storm bij tijdens de ontwikkelingsfase voor de opmaak van de omgevingsvergunningen en maakte daarnaast het ontwerpdesign van de infrastructuur en funderingen van de windturbines. Momenteel begeleiden we de werkzaamheden voor de drie nieuwe windturbines.

ArcelorMittal Gent koopt twintig jaar lang alle elektriciteit van het windpark tegen een vaste prijs. Het staalbedrijf verzekert zich zo van een gegarandeerde aanvoer van goedkope en hernieuwbare energie. Storm kan daardoor het windpark subsidievrij realiseren, zonder een beroep te doen op het systeem van groenestroomcertificaten.

Op de terreinen van ArcelorMittal in de haven van Gent verrijzen tegen eind dit jaar zes windturbines, waarvan drie met een rotordiameter van 162m, een tiphoogte tot 230m en een vermogen van 6 MW per turbine. Het gaat om de grootste windturbines van België, die daardoor subsidievrij gebouwd kunnen worden.

Het subsidievrije Storm-windpark zal jaarlijks meer dan 45.000 MWh aan elektriciteit leveren aan de productiesite van ArcelorMittal in Gent. Dat komt overeen met het equivalent jaarlijks elektriciteitsverbruik van 13.000 gezinnen. Het windpark vermijdt elk jaar de uitstoot van 11.225 ton CO2. De ingebruikname is voorzien voor het voorjaar van 2022.

MEER INFO
Website Storm