0 of 0 for ""

Sweco Belgium werkt Draaiboek Groenplan uit


In opdracht van ANB (Agentschap voor Bos en Natuur) maakte Sweco recent de publicatie ‘Draaiboek Groenplan: richtlijnen voor de opmaak van een lokale groenvisie’ op.

Groene en open ruimte is een van de belangrijkste ingrediënten voor de leefbaarheid en kwaliteit van onze gemeenten en steden. In onze dichtbebouwde leefomgeving is groene ruimte echter niet altijd vanzelfsprekend. Steeds meer steden en gemeenten gaan op zoek naar een coherente visie en strategie om het aanwezige groen te verbinden en te versterken. Het draaiboek dat Sweco Belgium opmaakte biedt een helder instrument om de opmaak van een ‘groenplan’ stap voor stap in goede banen te leiden.

Groen speelt een belangrijke rol voor klimaat, biodiversiteit en voedselvoorziening, maar ook voor ontspanning, cultuur en energie. Dankzij een geïntegreerde groenvisie kunnen we winsten boeken op vele vlakken tegelijkertijd: sport en recreatie, gezondheid en welzijn, ecologie en mobiliteit.
Behalve een stappenplan bevat dit boek een selectie van inspirerende en geslaagde ingrepen in Vlaanderen, elk op hun manier met een sterke en vernieuwende visie op de groene ruimte alsook enkele typische vraagstukken inzake groen waarmee bijna iedere gemeente op een bepaald moment in aanraking komt.
Sweco Belgium was verantwoordelijk voor het opstellen van deze publicatie, en werkte voor deze opdracht samen met Public Space (redactie) en Gestalte Grafische vormgeving (lay-out).
Op 21 april organiseert ANB in samenwerking met Ruimte Vlaanderen en stad Sint-Niklaas een ‘groensafari’ om het nieuwe Draaiboek Groenplan voor te stellen. Op deze studiedag zal ook Sweco Belgium aanwezig zijn om het geleverde werk, de opzet en aanpak van de publicatie toe te lichten. Inschrijven kan via deze link: http://inverde.be/cursus/2968

Bekijk hier de digitale versie van het Draaiboek Groenplan.
CONTACT
Stien Van Rompuy
Adjunct Project Leader Urban Environment
+32 (0)497 24 03 19