0 of 0 for ""

Sweco bestudeert voor Fluxys Belgium 70 km waterstofleidingen in Vlaamse havens

Ingenieurs- en architectenbureau Sweco werkt in opdracht van infrastructuurbedrijf Fluxys Belgium aan de haalbaarheidsstudie en het vooronderzoek van verschillende waterstoftracés in Gent en Antwerpen. Daarnaast staan we in voor onder meer het ontwerp, de project-MER en de veiligheidscoördinatie.

Fluxys Belgium staat in de startblokken om voor de decarbonisering van de Belgische en Noordwest-Europese economie de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur te ontwikkelen. Samen met de industrie, diverse partners en aangrenzende operatoren is het infrastructuurbedrijf in volle voorbereiding van terminalprojecten, en de aanleg en ombouw van leidingen in en tussen de industriële zones in België en naar de buurlanden.

De opzet is om in 2026 de eerste waterstof- en/of CO2-netverbindingen klaar te hebben voor de industrie. Sweco kreeg in dat kader van Fluxys Belgium de opdracht toegewezen voor de volledige studie van ongeveer 70 km waterstofleidingen in de havens van Gent en Antwerpen. We zetten daarmee de kennis en expertise die in ons land aanwezig is – en door de Vlaamse Waterstofvisie gepromoot wordt – op de kaart.

Erwin Malcorps, Business Area President bij Sweco Belgium, zegt: “Sweco heeft veel ervaring met het ontwerpen en vergunnen van windparken en groene waterstofprojecten, zowel in België als daarbuiten. Onze teams staan klaar om de complexe projecten aan te pakken die de klimaat- en energietransitie mogelijk maken. We hebben experts in huis die zich toeleggen op waterstofprojecten, van energieproductie, transport en distributie tot aan de eindgebruikers. Als engineering partner willen we met dit project mee het verschil maken voor een duurzame en energieonafhankelijke economie en samenleving.”

Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy & Environment bij Sweco Belgium, verklaart de omschakeling: “Het transport van waterstof en groene moleculen is een essentiële schakel in onze energietransitie. Ons land heeft veel waterstof nodig om onze chemische cluster en moeilijk te elektrificeren sectoren koolstofneutraal te maken. In zijn plan voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility oftewel RRF) heeft België zich ertoe verbonden de ontwikkeling van ten minste 150 km waterstof- en CO2-vervoerspijpleidingen te ondersteunen.”

Waterstof wordt zo een belangrijk onderdeel van een hertekend energiesysteem. Met de infrastructuur die we voor Fluxys Belgium bestuderen zullen de havens van Gent (North Sea Port) en Antwerpen (Port of Antwerp-Bruges) daarin als Europese hubs een voortrekkersrol spelen.