0 of 0 for ""

Sweco denkt mee aan klimaatadaptatietool


Sweco heeft in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de voorstudie uitgevoerd voor de realisatie van een klimaatadaptatietool. De tool is een volgende stap bij de uitbouw van het Klimaatportaal Vlaanderen.

Alle Vlaamse gemeenten staan momenteel voor de uitdaging om klimaatadaptatie een prominente plaats in hun beleidsplannen te geven en tijdig maatregelen te nemen. De VMM ondersteunt de Vlaamse gemeenten hierbij en ontwikkelde reeds het Klimaatportaal. Hierop kunnen ze de verwachte klimaatverandering en bijhorende impact in hun gemeente raadplegen.

De VMM wil in de nabije toekomst een klimaatadaptatietool ter beschikking stellen van de gemeenten. Die zal elke gemeente inzicht geven in de mogelijke maatregelen om aan de nadelige effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden en een indicatie aanreiken van de effectiviteit, alsook de kosten & baten van elke actie.

Sweco heeft hiervoor de inventarisatie en literatuurstudie uitgevoerd van bestaande tools in binnen- en buitenland. We hielden ook interviews met zowel Belgische, Nederlandse als internationale kennisinstellingen en studiebureaus. Zo engageren we ons voor klimaatadapatieve leefomgevingen waar het voor de inwoners aangenaam toeven is.

MEER INFO
Klimaatportaal Vlaanderen: https://klimaat.vmm.be

Figuur: roadmap drie niveaus