0 of 0 for ""

Sweco en BUUR ontwerpen busbaantracé voor campus Gasthuisberg


Sweco en BUUR werken mee aan de vrijliggende busbaan op de ziekenhuiscampus Gasthuisberg. Dit gebeurt in opdracht van het UZ Leuven. BUUR is, in onderaanneming van Sweco, verantwoordelijk voor het voorontwerp. Sweco verzorgt de technische vertaling naar een uitvoeringsklaar ontwerp. Ook de begeleiding van de werken maakt deel uit van de opdracht.

Campus Gasthuisberg zal uitgebouwd worden als een belangrijk multimodaal vervoersknooppunt in de Leuvense stadsregio. Een nieuw bustraject zorgt voor een snelle verbinding tussen Gasthuisberg, het onderzoekscentrum Imec, het wetenschapspark Arenberg en het station van Leuven. Langs de zuidelijke ringweg van de campus komt er een vrijliggende busbaan, twee bushavens, een nieuw fietspad en een grote fietsenstalling. In de spits zullen 80 bussen per uur de campus bedienen.

Erwin Malcorps, Managing Director Sweco Belgium: “Sweco is betrokken bij diverse grootschalige infrastructuurprojecten waarbij de focus ligt op duurzame mobiliteitsingrepen, zoals de Oosterweelverbinding, de Ring van Brussel, Metro Noord (M3), het Seine-Scheldeproject en de uitbouw van het Parijse metronetwerk. De concretisering van deze opdracht (laatste fase en sluitstuk van de volledige heraanleg van de ringweg rond campus Gasthuisberg) met focus op hoogwaardig openbaar vervoer ligt ons dus als gegoten. We schakelen onze experten en verkeerskundigen graag in om de druk bezochte sites in de Leuvense regio vlotter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. Zo dragen we bij aan de noodzakelijke modal shift naar een slimme, moderne mobiliteitsmix.”

Johan Van Reeth, gedelegeerd bestuurder van BUUR: “Met het nieuwe Ringtracé+ langs Gasthuisberg en Imec wordt het Regionet-project, door BUUR geïnitieerd, op de sporen gezet. Het moet een modal shift in gang brengen in de wijde Leuvense regio: een verdubbeling van de verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer, en een daling van de autoritten met 20%. Daarmee worden de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van campus Gasthuisberg en bij uitbreiding de hele stadsregio in de toekomst veilig gesteld. Het betekent ook een flinke stap in de richting van een klimaatneutraal Leuven.”

De werkzaamheden voor deze vervoershub starten in 2020 en zullen tegen 2023 afgerond zijn.

Afbeelding: zuidelijke bushalte campus Gasthuisberg © BUUR