0 of 0 for ""

Sweco maakt hemelwaterplan op voor Mechelen


De stad Mechelen heeft Sweco geselecteerd om haar hemelwaterplan op te stellen. Na een hele reeks succesvolle waterstudies zetten we terug onze ruime expertise in om de stijgende wateroverlast door de klimaatverandering aan te pakken.

Sweco werkte eerder aan waterstudies voor o.a. Ter Beke Zuid, UZ Gent, Wienerberger en zorgt momenteel in opdracht van Fluvius voor de opmaak van een hemelwaterplan voor vijftien Limburgse gemeenten. Met deze bijkomende opdracht in Mechelen zet Sweco zich definitief op de kaart als toonaangevend bureau voor de opmaak van waterbeleidsplannen.

Mechelen is, zoals vele andere (historische) steden, nog te weinig aangepast aan de klimaatverandering en kampte in het verleden al meermaals met wateroverlast. Daarom start ze met de opmaak van een hemelwaterplan. Dit kadert in het Europese Interreg 2 Zeeën-project ‘Water Resilient Cities’ dat als doel heeft historische steden weerbaar te maken tegen het veranderende klimaat en de hevige regenval.

Onze interdisciplinaire bijdrage
De stad Mechelen besloot om met Sweco in zee te gaan, vooral omwille van onze interdisciplinaire aanpak voor hemelwaterplannen. Team Watermodellering trekt het project en staat in voor de uitwerking en onderbouw van de visie, team Urban.Habitat begeleidt het proces en stakeholdermanagement, en – waar nodig – wordt het team Infrastructuur ingeschakeld voor specifieke technische expertise. Hierdoor kunnen wij een breed gedragen visie uitbouwen, waarmee de stad Mechelen zich kan wapenen voor de toekomst.

Wat doet het hemelwaterplan?
Een hemelwaterplan geeft een antwoord op de vraag waar we vandaag en morgen met ons hemelwater naartoe moeten en is in deze context een leidraad voor een duurzaam waterbeleid in de stad. Het hydrologische systeem en de omgevingskenmerken van het hele projectgebied worden in kaart gebracht. Deze gegevens helpen om niet alleen knelpunten, maar ook om kansen te identificeren. Op basis hiervan wordt, samen met alle stakeholders, een cijfermatig onderbouwde visie ontwikkeld, die uitgewerkt wordt tot een concreet actieplan. Daarmee kan het stadsbestuur aan de slag om knelpunten op te lossen en kansen te grijpen.