0 of 0 for ""

Sweco ondersteunt bedrijven bij opmaak energieplannen


De verplichting om een energieplan op te stellen, breidt uit. Bent u één van de 145 Vlaamse bedrijven die voortaan onder deze nieuwe regeling valt? Weet dan dat Sweco u helpt bij de opmaak van een grondig onderbouwd energieplan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de energiebeleidsovereenkomst (EBO) moet dit immers door een externe partij gebeuren.

Onze deskundigen nemen uw verbruik kritisch onder de loep en stellen op basis van hun interdisciplinaire kennis een longlist samen van energiebesparende maatregelen. Die convergeren we in nauw overleg met u tot een set van praktisch uitvoerbare maatregelen met een gunstige techno-economische haalbaarheid.

Sweco is door de overheid erkend als energieadviseur en licht bedrijven door op energieverbruik. We werken een energieplan uit in concrete maatregelen en staan in voor de opvolging en actualisering. Door onze proceskennis en doorgedreven efficiënte, interdisciplinaire projectaanpak realiseren we een maximale Return On Investment (ROI) voor onze klanten. Daarbij besteden we systematisch aandacht aan energie-efficiënte en energiezuinige ontwerpen voor nieuwe installaties of uitbreidingen.

We beschikken over een uitgebreide ‘track record’ in het ontwerp van energie-installaties, met klassieke opwekking, warmtekrachtkoppeling (WKK) of hernieuwbare energie. Zo ondersteunen en ontwikkelen we kleine tot grote windparken voor diverse energiespelers. We staan ook aan de top in projecten rond waterstof, biobrandstoffen, afvalenergiecentrales, diepe en ondiepe geothermie, warmtenetten, energieopslag en smart grids.

Nieuwe verlaagde drempelwaarde
Vanaf nu zullen bedrijven in Vlaanderen met een jaarlijks primair energiegebruik boven de 0,1 PJ volgens VLAREM II over een conform verklaard energieplan dienen te beschikken, deze drempel bedroeg tot voor kort 0,5 PJ. Dit plan dient bovendien elke vier jaar geactualiseerd te worden. 0,1 PJ primaire energie komt overeen met een jaarlijks gasverbruik van 30,8 GWh (bvw), een elektriciteitsverbruik van 11,1 GWh_el of een combinatie van beide. Dit komt overeen met een jaargemiddeld verbruik van 3,5 MW_bvw aardgas of 1,3 MW_el elektriciteit. Het energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifiek energiegebruik in de inrichting kunnen verminderen. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 15% na belastingen hebben, moeten uiterlijk binnen de drie jaar uitgevoerd worden.

Wie valt er onder deze wetgeving?
Het opmaken van een energieplan en het vierjaarlijks actualiseren van dit plan is een verplichting die reeds van toepassing was voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen met een zeer groot energiegebruik (meer dan 0,5 PJ primaire energie per jaar). Deze drempel is nu dus significant verlaagd. Hierdoor zullen een groot aantal bijkomende industriële ondernemingen verplicht worden om dit energieplan op te maken. Ook grote energieverbruikers uit andere sectoren zullen voortaan onder deze verplichting vallen, zoals bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties, haventerminals, afvalverbrandingsinstallaties en grote land- en tuinbouwbedrijven. Het gaat om 145 ondernemingen die voortaan moeten investeren in extra energie-efficiëntie.

Meer info
Bij vragen over onze dienstverlening op energievlak kunt u contact opnemen met:

Sara Vander Beken
Team Manager Energy for Industry
T +32 471 68 84 16
Sara.VanderBeken@swecobelgium.be