0 of 0 for ""

Sweco onderzoekt waterbodemverontreiniging met innovatieve fingerprinting

Met een nieuwe fingerprinting methode wil OVAM op een nog meer sluitende manier vervuilers van waterbodems aanspreken. Als laureaat van een openbare aanbesteding draagt Sweco bij aan de ontwikkeling van deze nieuwe methode, die de kwaliteit van water en bodem in Vlaanderen verder moet verbeteren.

Waterbodems onderzoeken op verontreiniging stelt zeer specifieke uitdagingen. Anders dan bij landbodems kan een verontreiniging niet geval per geval, bron per bron worden bekeken. Meestal bestaat een waterbodemverontreiniging uit een combinatie van toewijsbare bronnen en een diffuus, niet-toewijsbaar deel. Deze complexiteit heeft een impact in een juridische context met als principe “de vervuiler betaalt”. Het is dus zaak op een sluitende, onderbouwde manier te bepalen welk deel van de vervuiling toewijsbaar is en aan welke bron, en welk deel diffuus is.

Een pilootproject voor OVAM

Met deze aanbesteding lanceert OVAM een pilootproject om een sluitende fingerprinting methode te ontwikkelen. Die methode wil het in de toekomst breed inzetten bij het onderzoeken van waterbodemverontreiniging. Bij fingerprinting onderzoekt een team van experts de samenstelling van de verontreiniging. Tegelijk onderzoekt het de unieke fingerprint van nabijgelegen bedrijven, op basis van vergunningen, producten en chemische stoffen. Een doorgedreven data-analyse met diverse statistische tools evalueert welke bedrijven aan de verontreiniging kunnen gelinkt worden, en bepaalt een verdeelsleutel met het aandeel van elk bedrijf.

Sweco onderzoekt voor OVAM vijf cases, met de ambitie om tot een algemene fingerprinting methode te komen. Daarbij staan onze experten in voor de meetstrategie en de verschillende analyses – zowel target analyses, als suspect screening en non-target screening. Ze nemen ook de analyse-strategie op zich, zodat conclusies in het eindrapport ondersteund worden met solide wetenschappelijke data. Dit alles gebeurt in samenwerking met een stuurgroep, met vertegenwoordigers van OVAM en projectpartners, zoals het onderzoekslaboratorium.

De samenwerking tussen Sweco en OVAM in dit grensverleggende project onderstreept ons gezamenlijk streven naar een duurzame en leefbare omgeving. De ontwikkeling van deze innovatieve fingerprinting methode is een cruciale stap vooruit in de bescherming van onze waterbodems en een voorbeeld van hoe wetenschappelijke vooruitgang kan bijdragen aan een effectiever milieubeheer.