0 of 0 for ""

Sweco ontwerpt ITS-actieplan 2030 voor Vlaanderen


Sweco zal, in consortium met de Antwerp Management School en de Rebel Group, een visiebepaling en strategisch actieplan samenstellen voor Intelligente Transportsystemen (ITS) in Vlaanderen. Door de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën kan het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker gemaakt worden.

Opdrachtomschrijving
Ons project bestaat uit twee delen: visiebepaling en strategisch actieplan. We zullen in dit multimodaal strategisch ITS-actieplan het perspectief schetsen waar we in Vlaanderen met het ITS-beleid op lange termijn (2030, met doorkijk naar 2050) naartoe willen én we vertalen deze doelstellingen in een concrete set acties. Dit actieplan zal de operationele doelstellingen, de maatregelen (op hoofdlijnen) en de middelen bevatten die nodig zijn om de Vlaamse ambities te realiseren. Aangezien Vlaanderen niet alle kaarten in handen heeft, zullen we ook aangeven op welke punten internationale samenwerking vereist is.

Toekomstbestendig
Bij de uitwerking van het ITS-actieplan houden we rekening met de Vlaamse én Europese langetermijnstrategieën om het mobiliteitssysteem en de logistieke systemen te verduurzamen, de economische competitiviteit te verhogen en kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. In het Vlaams multimodaal ITS-actieplan verduidelijken we de bijdrage die ITS-toepassingen leveren om tot een multimodaal geïntegreerd vervoerssysteem te komen. Dit systeem dient over de nodige veerkracht te beschikken om de beoogde mobiliteitsontwikkelingen op te vangen. Tegelijkertijd moet het nieuwe uitdagingen aankunnen, veilig in gebruik zijn en goed ingebed zijn binnen de omgeving waar het functioneert.

Succesfactoren
De mate waarin we het mobiliteits- en logistiek systeem kunnen verduurzamen, hangt af van de mate waarin we reizigers, verladers en transportondernemingen ervan kunnen overtuigen om hun verplaatsings- en vervoersgedrag aan te passen. Waar klassieke oplossingen op hun grenzen botsen, helpen ITS-diensten de Vlaamse ambities waar te maken. Om de effectiviteit en de efficiëntie van het multimodaal ITS-actieplan te verhogen, zullen we bij de opstelling ervan niet alleen het bestuurlijk vlak betrekken, maar ook het bedrijfsleven, het middenveld, de academische wereld en de burgers.

MEER INFO
Mobiliteitsplan Vlaanderen: http://mobiliteitsplanvlaanderen.be