0 of 0 for ""

Sweco vergroent grootste markt van het land


Het ontwerpteam Artgineering, LAMA, Sweco en Daniel Ost (ALS_O) wint de studieopdracht voor de herinrichting van de Grote Markt van Sint-Niklaas. We zijn ontzettend trots, want we mogen het grootste Belgische marktplein een groene metamorfose geven. Sweco zorgt voor de uitwerking van het ontwerp, de opstelling van het uitvoeringsdossier en volgt het project op. Sweco gaf eerder al vorm aan de Stationsstraat, de vernieuwde groene winkelpromenade in Sint-Niklaas.

Het ALS_O-team zoekt naar structurele, duurzame oplossingen voor de markt van Sint-Niklaas. Het concept ‘De Groene Markt’ vertrekt vanuit een integraal langetermijnperspectief waarbij de basis gevormd wordt door klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, economie en ontmoetingen. Het zoekt oplossingen om een intensief gebruikte stedelijke ruimte opnieuw sterker te verankeren in het stedelijk en sociaal weefsel. Het hart van Sint-Niklaas vormt de spil in een metabolisme van verschillende groenplekken die samen de stad beter leefbaar maken, nu en morgen.

Multifunctioneel & klimaatadaptief
Substantieel vergroenen is cruciaal opdat de vier hectare stedelijke ruimte niet alleen plein, maar ook park en tuin zouden worden, zonder het intensieve gebruik als podium voor de donderdagmarkt, de Vredesfeesten en andere evenementen in het gedrang te brengen. Een groene rand met een variatie aan bomen maakt een intense wisselwerking tussen de activiteiten in de rand en het centrale open veld mogelijk. Om meer en aangename verblijfzones te creëren in deze pleinrand, worden ook groenperken voorzien van bloementuinen met zitgelegenheden. Zelfs in het centrale gedeelte komen grasvelden. De centrale open ruimte blijft het podium van de binnenstad. Tussen de talloze evenementen door is hier plaats om samen te komen, te voetballen, te barbecueën of te picknicken. Tussen de bomenrand en het noordoostelijke deel van het centrale plein liggen waterpartijen die de belevingswaarde, in het bijzonder voor kinderen, aanzienlijk vergroten. Ze dienen ook voor piekberging, koeling en waterfiltering, en werken zo als klimaatregulator voor de binnenstad.

Ruimte voor mensen
In het mobiliteits- en wijkcirculatieplan formuleert het stadsbestuur de doelstelling om het doorgaand verkeer door het centrum te verminderen. Het verkeer wordt beperkt door in te zetten op bestemmingsverkeer. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en winkeliers kunnen de pleinrand activeren. De Grote Markt wordt daardoor opnieuw geïntegreerd in het stedelijk weefsel, als ontmoetings- en verblijfsplek. In de zuidoostelijke hoek van het plein, ter hoogte van de Parklaan, zakt het grasveld tot aan het vloerniveau van de ondergrondse parking. Het is de eerste aanzet van een transformatie van de ondergrondse parking naar een duurzamere invulling met een toegankelijke ondergrondse fietsenstalling. De parking wordt plaatselijk opengewerkt waardoor er veel daglicht kan invallen, met mogelijkheden voor nieuwe gebruiksvormen zoals een koffiebar of fietsherstelplaats, gecombineerd met een overdekte fietsenstalling.

Illustraties: © Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O)