0 of 0 for ""

Sweco verzorgt veiligheidscoördinatie-verwezenlijking van Modular Offshore Grid


Elia voorziet een modulair offshore net – een stopcontact op zee – om de windparken in de Noordzee op het hoogspanningsnet aan te sluiten. Sweco volgt als veiligheidscoördinator-verwezenlijking de bouw op van de offshore schakelposten en onderzeese kabels voor deze Modular Offshore Grid (MOG).

Tot nu toe zijn de verschillende windparken in de Noordzee elk afzonderlijk op het landnet (Stevin hoogspanningsstation) aangesloten. De ontwikkeling van een modulair net houdt in dat de windparken aangesloten worden op een hoogspanningsstation dat op een platform in zee kan worden gebouwd. Dat platform kan dan op zijn beurt worden aangesloten op het landnet. Elia onderzoekt hiervoor de optimale oplossing op technisch, economisch en ecologisch gebied. Dit gebeurt samen met de verschillende stakeholders: de bevoegde overheden en de beheerders van de offshore windparken Mermaid, Northwester II, Rentel (reeds gebouwd) en Seastar.

De opdracht van Sweco omvat de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking voor de constructiefase van het MOG-project. We volgen als veiligheidscoördinator-verwezenlijking de uitvoering door de betrokken partijen op, met de toepassing van de algemene preventie- en veiligheidsbeginselen en de bepalingen uit het veiligheids- en gezondheidsplan, de planningscoördinatie van de werken en de uitvoering van veiligheidsrondgangen op de constructiesites.

Dit doen we voor alle constructie- en installatiewerkzaamheden van het project: de assemblage en installatie van de jacket, de assemblage en installatie van de Offshore Switching Yard (OSY), het leggen van de offshore kabels vanuit Zeebrugge en de connectiekabels tussen de OSY en het Offshore High Voltage Station (OHVS) van Rentel. Een groot deel van de werkzaamheden voert Sweco buiten de Belgische landsgrenzen uit, zoals gespecifieerd in het veiligheids- en gezondheidsplan (HSE-plan). Tegen eind september 2019 is de inbedrijfstelling voorzien. Het project zal volledig operationeel zijn in 2020.

Sweco was eerder al betrokken bij het Nemo Link project van Elia, met onderzeese en ondergrondse hoogspanningskabels tussen België en het Verenigd Koninkrijk. We zorgden voor het civiele design en de building utilities van de conversiestations. Die worden in elk land verbonden met een conversie- en hoogspanningsstation, zodat elektriciteit in beide richtingen tussen de twee landen zal stromen.