0 of 0 for ""

Sweco werkt mee aan grootste circulair waterproject van Vlaanderen

Sweco is aangesteld voor het ontwerp van het leidingdistributienetwerk voor de koelwaterfabriek van het Waterkracht project. Samen met de projectpartners Aquafin, water-link, Ekopak en het infrafonds gemanaged door PMV helpen we mee aan het impactvolle project om gezuiverd afvalwater op te werken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

In opdracht van de joint venture ‘Levering’ ontwerpt Sweco het nieuwe leidingdistributienetwerk in de haven van Antwerpen. Sweco is verantwoordelijk voor de volledige uitwerking en begeleiding van het netwerk en de daarbij horende pompstations. Onze bijdrage omvat o.a. de haalbaarheidsstudie, de opmaak van het voorontwerp, de MER-studie, het vergunningstraject, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering.

Om deze complexe engineering puzzel te leggen, schakelen we bodem-, water- en infrastructuurexperten uit onze verschillende divisies in, zodat we met vereende krachten de kraan voor meer circulair water kunnen open draaien. Deze grootschalige investering maakt dan ook het verschil om onze nationale klimaatambities te kunnen waarmaken.

Sara Vander Beken, Operational Manager Energy Transition, divisie Energy & Environment: ”Dit project past mooi in het strategisch multidisciplinair verhaal dat Sweco heeft uitgestippeld. Wij zijn als duurzame engineeringpartner thuis in de vele grootschalige ontwikkelingen in Antwerpen. Die regio is meer dan ooit in volle transitie. Zowel op vlak van energie, water, infrastructuur hebben we gelukkig de nodige kilometers op de teller. Denk maar aan onze belangrijke bijdrage voor de uitbouw van warmtenetten, rioleringsprojecten en de Oosterweelverbinding.”

Steven Raes, Sustainability Manager, divisie Industry: “Door de centrale aanpak kunnen we hier een veel grotere impact realiseren voor de optimalisatie van de totale waterhuishouding in de ruime Antwerpse regio. Dit schept ook kansen voor de rest van Vlaanderen, waar vaak losstaande  initiatieven nog de bovenhand hebben. Samenwerking of co-participatie tussen ondernemingen, publieke bedrijven en de omgeving is immers de sleutel tot succes. Eens te meer blijkt ook dat onze industrie een belangrijke drijvende kracht is achter innovaties op klimaatvlak.”

Pascal De Paep, Operational Manager Noord, divisie Infrastructure: “Onze kracht ligt in het managen van multidisciplinaire projecten waar verschillende kennisdomeinen zoals infrastructuur, bouwkunde en technische installaties samenkomen. We kunnen voor dit innovatief project bogen op onze zeer uitgebreide ervaring met riolerings- en RWZI-dossiers en civiele constructies. Naast het technische aspect zijn we sterk bedreven in stakeholdermanagement. Zo kunnen we perfect op bepaalde behoeften en bekommernissen inspelen.”

Klaar voor de klimaatuitdaging
Onze regio is één van de plekken in Europa die erg gevoelig is voor droogte en schaarste. De grondwaterreserves staan onder druk. Met Waterkracht behouden we het kostbare drinkwater voor de inwoners van Antwerpen, terwijl bedrijven in de haven gebruik zullen maken van gezuiverd afvalwater voor koelwatertoepassingen. Circulair watergebruik is dan ook één van de speerpunten in de Blue Deal die Vlaanderen beter moet wapenen tegen de extremere weersomstandigheden zodat de leveringszekerheid van drinkwater kan gegarandeerd blijven.

Duurzame ontsluiting van de haven
Hiermee drijft water-link zijn capaciteit voor de levering van proceswater in de haven gevoelig op en bevestigt het zijn rol als betrouwbare partner voor de industrie. Het is de bedoeling dat over 5 jaar de helft van het Antwerpse industriewater vervangen wordt door gezuiverd rioolwater. Dit project zal ervoor zorgen dat industriële klanten op zowel linker- als rechteroever gebruik kunnen maken van het circulaire koelwater. Zo biedt dit een meerwaarde voor heel de havengemeenschap.

Voordelen voor bedrijven en inwoners
Waterkracht wil de druk op natuurlijke zoetwaterbronnen verminderen en meer inzetten op circulair water. Bedrijven en inwoners van Antwerpen krijgen zo meer leveringszekerheid, ook in tijden van droogte. De watervoorziening blijft constant en consistent, ondanks de gevolgen van de klimaatverandering. Dankzij innovatieve waterzuiveringstechnieken is het water bovendien van hoge kwaliteit. Aangesloten bedrijven moeten minder ingrijpen met additieven en verbruiken daardoor minder energie.

De nieuwe vooruitstrevende koelwaterfabriek zal vanaf 2025 elk jaar 20 miljard liter gezuiverd afvalwater naar koelwater opwaarderen. Dat is evenveel als het waterverbruik van meer dan 600.000 inwoners. De fabriek komt op een perceel in het NextGen-district, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven van Antwerpen.