0 of 0 for ""

Warmtenet MIROM Roeselare breidt fors uit


Het warmtenet van MIROM Roeselare breidt tegen de zomer van 2017 uit met drie vertakkingen. Dit nieuwe traject van 10 km betekent een verdubbeling van het bestaande net. Voor de uitbreiding naar de KMO-zone West staat Sweco Belgium in voor het gehele ontwerp (in­clusief on-site aanpassingen) en de werfopvolging, alsook voor het opmeten en digitaliseren van het bestaand warmtenet.

Pionier van groene warmte
MIROM Roeselare is al sinds 1986 bezig met warmtenetten. Toen konden twintig organisaties genieten van deze groene warmte, goed voor een besparing van 2,6 miljoen liter stookolie. Door het veranderende energiebeleid breidt MIROM sinds 2010 haar warmtenet stelselmatig uit en sluit ze rechtstreeks woonwijken en hoogbouw aan. Hierdoor stond ze mee aan de wieg van de stichting Warmtenetwerk Vlaanderen. Een breed samengesteld platform, dat het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door collectieve warmte- en koudenetten te bevorderen.

Hoe verloopt het proces?
Niet-recycleerbaar afval wordt op een temperatuur van 1.100°C verbrand in de verbrandingsoven van MIROM Roeselare. Bij die verbranding komt warmte vrij die wordt omgezet in oververhit water waarvan de temperatuur wordt teruggebracht tot 110 °C. Dat warme water wordt via een ondergronds leidingnet naar diverse gebouwen gestuurd om ze te voorzien van verwarming en warm sanitair water. Het afgekoelde water stroomt vervolgens terug naar MIROM waar het opnieuw wordt verwarmd.

MEER INFO
www.warmtenetroeselare.be

Foto:  © MIROM Roeselare

MIROM Roeselare