0 of 0 for ""

Wereldprimeur op milieuvlak: water zuiveren met ijzerzand


In het hart van Grenspark Kalmthoutse Heide (Nederland) ligt De Groote Meer, één van de grootste vennen bij onze noorderburen. Een ijzerzandfilter zal daar water afkomstig van landbouwpercelen fosfaatvrij en zuiverder maken, een uniek proces op dergelijke grote schaal.

Sweco en Royal HaskoningDHV verzorgden voor opdrachtgever Natuurmonumenten de voorstudie (multicriteria-analyse afweging zuiveringstechnieken) en het basisontwerp van de fosfaatfilter. Aannemer Harteman en Arcadis deden de aanleg.

Om de waterkwaliteit in De Groote Meer te behouden, is er gekozen voor de zuivering van het water met een filter van ijzerzand. Dat innovatief project kadert binnen het Europese financieringsprogramma LIFE en het LIFE HELVEX-project.

Waardevol natuurgebied
De Groote Meer heeft een enorme aantrekkingskracht op bijzondere planten en dieren als oeverkruid, riempjes en de geoorde fuut, die elders in Europa niet voorkomen. De zeldzame planten groeien in een schoon milieu met voedselarm zand en helder water. De waterkwaliteit gaat echter al tientallen jaren achteruit. Dat is onder andere te wijten aan de toevoer van water uit landbouwgebieden, hoofdzakelijk De Steertse Heide in Kalmthout. Het teveel aan meststoffen zorgt ervoor dat de algengroei en soorten als riet en lisdodde toenemen.

Bijzondere werking
Het water wordt eerst afgeleid naar een bufferbekken, waarna het geleidelijk door het ijzerzand stroomt. IJzerzand bestaat uit zand met een laagje ijzeroxide en is een bijproduct van de productie van drinkwater. Het fosfaat in het oppervlaktewater, wat ervoor zorgt dat algengroei optreedt en dat de venbodem zo voedselrijk wordt, bindt zich aan het ijzerzand in het zuiveringswerk. De rest van het water gaat door de filter heen waardoor de watertoevoer naar het ven is gezuiverd. De Groote Meer wordt hierdoor gevoed met water van een veel betere kwaliteit dan nu het geval is.

MEER INFO
Website Natuurmonumenten

Foto’s: © Guy Geudens (Sweco)